Ενημερωτική Ημερίδα για το έργο «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων με Εθνικά Δίκτυα»

Ενημερωτική Ημερίδα για το έργο «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων με Εθνικά Δίκτυα» γνωστό και ως  ΜΑΝ οργανώνει η Κοινωνία της Πληροφορίας  Α.Ε. την προσεχή Τρίτη 18 Φεβρουαρίου στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στο Μοσχάτο (Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1).

 
Ομιλητές θα  είναι ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Μενέλαος Δασκαλάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ Α. Ε. κ. Κωνσταντίνος Τζοάννης ενώ εισηγήσεις θα γίνουν από εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής και των αναδόχων εταιριών. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ

Σκοπός της εκδήλωσης, στην οποία έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, είναι η αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου, των φάσεων και των χρονοδιαγραμμάτων του και των συντελεστών και προϋποθέσεων επιτυχίας του.
 
Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν ένα σύνολο δικτύων πανελλαδικής εμβέλειας τα οποία διασυνδέουν φορείς του Δημοσίου Τομέα προσφέροντάς τους προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες. Τέτοια Εθνικά Δίκτυα είναι το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια υλοποιήθηκαν τα Μητροπολιτικά Ευρυζωνικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε τοπικό επίπεδο, σε φορείς δημοσίου ενδιαφέροντος σε 68 αστικές περιοχές της χώρας.
 
Το έργο ΜΑΝ  χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.
 
Δεδομένου ότι η εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά στους φορείς που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο έργο (68 Δήμοι και φορείς της κεντρικής διοίκησης), ο αριθμός θέσεων, λόγω της  χωρητικότητας της αίθουσας, είναι περιορισμένος και απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο syzefxis@ktpae.gr.