Πρόσκληση συμμετοχής σε Στρογγυλή Τράπεζα «Δημιουργική γραφή στην ποίηση στη σχολική τάξη»

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου Ποίησης καλεί τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν πραγματοποιήσει δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στην ποίηση, να συμμετάσχουν παρουσιάζοντας έργα των μαθητών τους στη Στρογγυλή Τράπεζα την Κυριακή το απόγευμα 2 Ιουλίου, αφού πρώτα ενημερώσουν και συνεννοηθούν σχετικά με την Ο.Ε. του Συμποσίου (μέσω της ηλ. δ/νσης info@poetrysymposium.gr). Καλούνται επίσης να συμμετάσχουν στη σχετική συζήτηση για τις δυνατότητες, τις δυσκολίες και τα οφέλη της δημιουργικής γραφής της ποίησης στην τάξη.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρεί η Οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και στην Ανοιχτή Συζήτηση για την Ποίηση το πρωινό του Σαββάτου 1 Ιουλίου, καθώς και σε όλες τις συζητήσεις που θα πλαισιώσουν τις συνεδρίες.

                                   

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.