Κατάλογος λιστών αλληλογραφίας «Ερμής»

Οι λίστες αλληλογραφίας "Βήμα διαλόγου «Ερμής»" είναι λίστες αλληλογραφίας με ελεύθερη εγγραφή και διαγραφή χρηστών του ΠΣΔ που έχουν σκοπό την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων των εκπαιδευτικών που επιθυμούν και γίνονται μέλη στην συγκεκριμένη λίστα.

Μάθετε περισσότερα για τις λίστες Ερμής

Λίστες "Ερμής" ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ΠΣΔ. :
Ονομασία Διεύθυνση Επιλογές
Γενικό Βήμα Διαλόγου hermes@sch.gr Εγγραφή Πληροφορίες Ιστορικό
Δασκάλων daskaloi@sch.gr Εγγραφή Πληροφορίες Ιστορικό
Θεολόγων theologoi@sch.gr Εγγραφή Πληροφορίες Ιστορικό
Καλλιτεχνικών arts@sch.gr Εγγραφή Πληροφορίες Ιστορικό
Μαθηματικών math@sch.gr Εγγραφή Πληροφορίες Ιστορικό
Νηπιαγωγών nipiagogoi@sch.gr Εγγραφή Πληροφορίες Ιστορικό
Ξένων Γλωσσών (Foreign Languages) fl@sch.gr Εγγραφή Πληροφορίες Ιστορικό
Πληροφορικής (Infromation Science) is@sch.gr Εγγραφή Πληροφορίες Ιστορικό
Φιλολόγων filologoi@sch.gr Εγγραφή Πληροφορίες Ιστορικό
Φυσικής Αγωγής fa@sch.gr Εγγραφή Πληροφορίες Ιστορικό
Φυσικών Επιστημών fe@sch.gr Εγγραφή Πληροφορίες Ιστορικό