Λίστες αλληλογραφίας “Ερμής”

Οι λίστες αλληλογραφίας "Βήμα διαλόγου «Ερμής»" είναι λίστες αλληλογραφίας με ελεύθερη εγγραφή και διαγραφή χρηστών του ΠΣΔ που έχουν σκοπό την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων των εκπαιδευτικών που επιθυμούν και γίνονται μέλη στην συγκεκριμένη λίστα.
Μπορούν να αξιοποιηθούν για:

 1. Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων
 2. Διεξαγωγή θεματικών συζητήσεων με βάση την τοπικότητα ή την ειδικότητα των εκπαιδευτικών
 3. Συνεργασία και επικοινωνία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
 4. Ενημέρωση, πληροφόρηση, ψυχαγωγία

Προβολή διαθέσιμων λιστών αλληλογραφίας "Ερμής"


Όροι χρήσης - Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «Ερμής»

1. Το βήμα διαλόγου «Ερμής» είναι λίστες αλληλογραφίας με ελεύθερη εγγραφή και διαγραφή χρηστών του ΠΣΔ που έχουν σκοπό την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων των εκπαιδευτικών που επιθυμούν και γίνονται μέλη στην συγκεκριμένη λίστα.
2. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός βήματος διαλόγου και αλληλοενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας με:

 • Ενθάρρυνση της συνεργασίας
 • Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων
 • Διεξαγωγή θεματικών συζητήσεων για διάφορα θέματα και με δεδομένη την οργάνωση των λιστών με βάση την τοπικότητα ή την ειδικότητα των εκπαιδευτικών
 • Πρόσβαση σε υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών
 • Συνεργασία και επικοινωνία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
 • Ενημέρωση, πληροφόρηση, ψυχαγωγία

Οι λίστες που έχουν δημιουργηθεί έχουν θεματική (με βάση ειδικότητες εκπαιδευτικών) και τοπική διάρθρωση. Το ΠΣΔ προτίθεται να δημιουργεί λίστες σύμφωνα με τις προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και εφόσον εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον.

Κώδικας Δεοντολογίας

1. Η χρήση των λιστών ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του ΠΣΔ υπόκειται στους Ελληνικούς και διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται αφορούν αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς
2. Τα μηνύματα εκφράζουν τον αποστολέα, οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη των αναγραφομένων σ' αυτά. Η ταυτότητα του αποστολέα καθορίζεται από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
3. Υποχρέωση κάθε μέλους είναι η διατήρηση ποιοτικού επιπέδου στην επικοινωνία στα πλαίσια της λίστας, εξασφαλίζοντας κλίμα δημιουργικού διαλόγου που οδηγεί στην σύνθεση απόψεων, την ενημέρωση των μελών, την ανταλλαγή εμπειριών προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας
4. Τα μηνύματα θα πρέπει να κινούνται στο πνεύμα και τους σκοπούς της λίστας όπως δηλώνει ο τίτλος της και οι πιο πάνω αναγραφόμενοι σκοποί
5. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο δεν ελέγχει το περιεχόμενο των μηνυμάτων Την ευθύνη του κάθε μηνύματος έχει το φυσικό πρόσωπο που αντιστοιχεί στον αποστολέα, όπως ταυτοποιείται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
6. Ο αποστολέας του μηνύματος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει ότι:

 • Τα στοιχεία και το περιεχόμενο του μηνύματος και των επισυναπτόμενων δεν θα προσβάλλουν τα μέλη της λίστας, άλλους χρήστες του ΠΣΔ και του διαδικτύου και γενικώς κάθε άνθρωπο
 • Τα μηνύματα θα πρέπει να ακολουθούν τους νόμους τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου
 • Θα πρέπει να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν τον δικτυακό τόπο του ΠΣΔ ή άλλους χρήστες του διαδικτύου
 • Τα μηνύματα δεν θα πρέπει να έχουν διαφημιστικά στοιχεία , παρά μόνο ενημερωτική-πληροφοριακή χροιά
 • Τα μηνύματα θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες
 • Δεν θα οδηγεί στην δημιουργία, αναπαραγωγή και την διανομή μηνυμάτων τύπου spam , σύμφωνα με τα ορίζόμενα στις σελίδες www.sch.gr/spam

   7. Ο διαχειριστής της λίστας (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) μπορεί να αποστείλει προειδοποιητικό μήνυμα ή να αποκλείσει οποιοδήποτε μέλος παραβιάζει τον κώδικα δεοντολογίας, εφόσον γίνει σ' αυτόν καταγγελία από άλλα μελών της λίστας .

Μέλη

1. Η εγγραφή γίνεται από τον δικτυακό τόπο του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου www.sch.gr/lists
2. Η εγγραφή είναι προαιρετική. Δεκτές γίνονται διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου , δηλαδή διευθύνσεις που καταλήγουν στο χαρακτηριστικό «.sch.gr».
3. Κάθε προσπάθεια εγγραφής μέλους με άλλη διεύθυνση απορρίπτεται από το σύστημα
4. Η εγγραφή του μέλους γίνεται μετά από επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με σκοπό την εξασφάλιση ότι το κάθε μέλος εγγράφεται συνειδητά και δεν γίνεται εγγραφή από άλλον
5. Η διαγραφή του μέλους είναι ελεύθερη. Στη διαγραφή ακολουθείται ανάλογη διαδικασία επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
6. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορεί να προσκαλέσει συγκεκριμένες κατηγορίες μελών προς εγγραφή σε μια λίστα «Ερμής». Η πρόσκληση δεν σημαίνει υποχρέωση του μέλους να εγγραφεί, αλλά έχει ενημερωτικό χαρακτήρα
7. Ο κατάλογος των μελών της λίστας δεν γνωστοποιείται στα μέλη και σε τρίτους. Η επιλογή αυτή έγινε για λόγους προστασίας των μελών από πιθανή διαρροή και δημιουργίας φαινομένων τύπου spam. (Δείτε σχετικά www.sch.gr/spam )

Κωδικοί πρόσβασης

1. Με την εγγραφή το μέλος λαμβάνει ένα κωδικό πρόσβασης που του δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο μηνυμάτων και σε ορισμένες προσωπικές επιλογές του χρήστη
2. Περιοδικά αποστέλλονται υπενθυμίσεις του κωδικού πρόσβασης, ενώ το μέλος μπορεί να ζητήσει υπενθύμιση του κωδικού πρόσβασης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί

Αποστολή Μηνυμάτων

1. Μόνο τα μέλη μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα προς και από τις λίστες «Βήμα Διαλόγου Ερμής»
2. Το μέγεθος του μηνύματος ορίζεται στα : 3.6 MB
3. Επιτρεπόμενα συνημμένα: Απλό κείμενο, Microsoft Word, Excel, powerpointl , Rtf, html,vcard, pdf, Εικόνες jpeg, αρχεία zip

Ιστορικό μηνυμάτων

1. Για όλα τα μηνύματα διατηρείται ιστορικό αρχείο μηνυμάτων, όπου αποθηκεύονται τα μηνύματα που διακινούνται μέσω της λίστας
2. Το ιστορικό αρχείο είναι ιδιωτικό, μόνο τα μέλη και ο διαχειριστής έχουν πρόσβαση σ' αυτό
3. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του κωδικού πρόσβασης που διαθέτει κάθε μέλος
4. Ο διαχειριστής της λίστας μπορεί να αφαιρέσει από το ιστορικό κάθε μήνυμα που προσβάλει μέλη της λίστας ή έρχεται σε αντίθεση με τον πιο πάνω κώδικα δεοντολογίας

Το μέλος με την εγγραφή του στη λίστα και όσο χρόνο παραμένει μέλος σ' αυτή σημαίνει ότι αποδέχεται τους πιο πάνω όρους χρήσης.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του μέλους από την λίστα στην περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης, ειδικά δε του κώδικα δεοντολογίας

Πως Λειτουργεί

Κάθε Βήμα Διαλόγου είναι μια λίστα αλληλογραφίας με μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) η οποία αντιπροσωπεύει όλα τα μέλη της λίστας. Τα μέλη ενός βήματος διαλόγου :

 • Λαμβάνουν στο γραμματοκιβώτιο τους, στο συνηθισμένο mail που έχουν στο Π.Σ.Δ. όλα τα μηνύματα που κατευθύνονται στη διεύθυνση αυτή
 • Μόνο τα μέλη μπορούν να στέλνουν μηνύματα στην διεύθυνση αυτή τα οποία φτάνουν αυτόματα σε όλα τα μέλη της λίστας
 • Δημιουργείτε ουσιαστικά μια δικτυακή κοινότητα μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να γίνουν μέλη ενός Βήματος Διαλόγου Ερμής ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο και εισάγοντας
  • Το e-mail τους
  • Το όνομα τους (προαιρετικά)

Χαρακτηριστικά

 • Αποστολή μόνο από τα μέλη
 • Φιλτράρισμα μηνυμάτων για προστασία από ιούς και spam
 • Αρχειοθέτηση όλων των μηνυμάτων σε ιστορικό με πρόσβαση μόνο από τα μέλη μέσω κωδικού
 •  Έλεγχος μεγέθους μηνυμάτων και συνημμένων
 • Επιτρεπόμενα συνημμένα : Απλό κείμενο, Microsoft Word, Excel, Powerpoint, rtf, html, vcard, pdf, Εικόνες jpeg, αρχεία τύπου zip

Μέλη

 1.   Η εγγραφή γίνεται από τον δικτυακό τόπο του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου www.sch.gr/lists
 2. Η εγγραφή είναι προαιρετική. Δεκτές γίνονται διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου , δηλαδή διευθύνσεις που καταλήγουν στο χαρακτηριστικό «.sch.gr».
 3. Κάθε προσπάθεια εγγραφής μέλους με άλλη διεύθυνση απορρίπτεται από το σύστημα
 4. Η εγγραφή του μέλους γίνεται μετά από επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με σκοπό την εξασφάλιση ότι το κάθε μέλος εγγράφεται συνειδητά και δεν γίνεται εγγραφή από άλλον
 5. Η διαγραφή του μέλους είναι ελεύθερη. Στη διαγραφή ακολουθείται ανάλογη διαδικασία επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 6. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορεί να προσκαλέσει συγκεκριμένες κατηγορίες μελών προς εγγραφή σε μια λίστα «Ερμής». Η πρόσκληση δεν σημαίνει υποχρέωση του μέλους να εγγραφεί, αλλά έχει ενημερωτικό χαρακτήρα
 7. Ο κατάλογος των μελών της λίστας δεν γνωστοποιείται στα μέλη και σε τρίτους. Η επιλογή αυτή έγινε για λόγους προστασίας των μελών από πιθανή διαρροή και δημιουργίας φαινομένων τύπου spam. (Δείτε σχετικά www.sch.gr/spam )

Κωδικοί πρόσβασης

 1. Με την εγγραφή το μέλος λαμβάνει ένα κωδικό πρόσβασης που του δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο μηνυμάτων και σε ορισμένες προσωπικές επιλογές του χρήστη
 2. Περιοδικά αποστέλλονται υπενθυμίσεις του κωδικού πρόσβασης, ενώ το μέλος μπορεί να ζητήσει υπενθύμιση του κωδικού πρόσβασης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί

Αποστολή Μηνυμάτων

 1. Μόνο τα μέλη μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα προς και από τις λίστες «Βήμα Διαλόγου Ερμής»
 2. Το μέγεθος του μηνύματος ορίζεται στα : 3.6 MB
 3. Επιτρεπόμενα συνημμένα: Απλό κείμενο, Microsoft Word, Excel, powerpointl , Rtf, html,vcard, pdf, Εικόνες jpeg, αρχεία zip

Ιστορικό μηνυμάτων

1. Για όλα τα μηνύματα διατηρείται ιστορικό αρχείο μηνυμάτων, όπου αποθηκεύονται τα μηνύματα που διακινούνται μέσω της λίστας
2. Το ιστορικό αρχείο είναι ιδιωτικό, μόνο τα μέλη και ο διαχειριστής έχουν πρόσβαση σ' αυτό
3. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του κωδικού πρόσβασης που διαθέτει κάθε μέλος
4. Ο διαχειριστής της λίστας μπορεί να αφαιρέσει από το ιστορικό κάθε μήνυμα που προσβάλει μέλη της λίστας ή έρχεται σε αντίθεση με τον πιο πάνω κώδικα δεοντολογίας