Μεταφόρτωση αρχείων στον ιστότοπο σας – χρήση FTP/SFTP

Για την  μεταφόρτωση αρχείων ή ενός  ολόκληρου ιστότοπου από το υπολογιστή σας στον διακομιστή (server) ιστοσελίδων του ΠΣΔ  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα  FTP ή sFTP όπως είναι το Filezilla, το  WinSCP.

Ένα από αυτά τα προγράμματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και για την μεταφόρτωση (download) από  τον διακομιστή προς τον υπολογιστή σας.

Συγκεντρώσαμε τη βασική ρύθμιση για τα πιο δημοφιλή προγράμματα FTP/SFTP σε εικονογραφημένους οδηγούς.

Ακολουθήστε τον οδηγό για το πρόγραμμα  ώστε να το χρησιμοποιήσετε εύκολα.

Για τη χρήση του θα πρέπει γνωρίζετε ποιος είναι ο διακομιστής φιλοξενίας (ftp server) του ιστοτόπου σας . Αν δεν τον γνωρίζετε μπορείτε να τον πληροφορηθείτε από τον πίνακα ελέγχου my.Sch.gr