Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής: Programming@home – Robotics & Python

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και υπό την αιγίδα του Δήμου Εορδαίας διοργανώνουν Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Προγραμματισμός στο σπίτι - Programming@home».

Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών στην πληροφορική και για την δημιουργική απασχόληση στο σπίτι. Ο διαγωνισμός παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων προγραμματισμού έξυπνων συσκευών ενθαρρύνοντας τους μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη της υπολογιστικής και αλγοριθμικής σκέψης, μέσω της βιωματικής μάθησης (learning by doing) και του προγραμματισμού εξ αποστάσεως.

Στο διαγωνισμό καλούνται να συμμετάσχουν προαιρετικά οι μαθήτριες και οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων Δήμων Εορδαίας και Βοΐου. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται πρότερη γνώση προγραμματισμού. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί γνωριμία και εξοικείωση με τεχνολογίες αιχμής και εκπαιδευτικής καινοτομίας (ΙοΤ, Linux, Lego Mindstorms EV3, Raspberry, ev3dev, Micropython) μέσω υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων μπορούν να συμμετέχουν στη στήριξη του εγχειρήματος εφόσον το επιθυμούν.

Η συνολική διάρκεια του διαγωνισμού είναι πέντε (5) εβδομάδες και η υλοποίηση του θα γίνει σε τρεις (3) φάσεις:

  1. Προετοιμασία: Ενημέρωση, εισαγωγικές έννοιες, εγγραφές και Δήλωση συναίνεσης κηδεμόνα για τους ανήλικους μαθητές/τριες – Τε. 6/5/2020 – Κυ. 17/5/2020
  2. Προκριματική: Δε. 18/5/2020 – Κυ. 31/5/2020
  3. Τελική: Δε.01/6/2020 – Κυ.07/6/2020

Έκδοση των αποτελεσμάτων:  Δε. 08/6/2020 – Πα. 12/06/2020.

Σε όλους, όσους λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής, ενώ στους διακριθέντες θα απονεμηθούν έπαινοι διάκρισης και βραβεία από πιθανές χορηγίες.

Σημαντική επισήμανση:

  • Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η έγγραφη δήλωση συναίνεσης του κηδεμόνα του μαθητή/τριας και λογαριασμός στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό και την εγγραφή σε αυτόν επισκεφθείτε  το Ιστολόγιο του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΠΕΚΤΠΕ) Πτολεμαΐδας https://blogs.sch.gr/pektpeptol.

Για επικοινωνία σχετικά με το διαγωνισμό:
Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ Πτολεμαΐδας
Βασιλειάδου Πολυξένη ΠΕ86
Ζαραφίδης Χαράλαμπος ΠΕ86
pektpeptol [at] gmail.com