Μετάθεση ημερομηνίας Διαγωνισμών Φυσικής “Αριστοτέλης” Γυμνασίου-Λυκείου

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, η διενέργεια των
Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής Γυμνασίου – Λυκείου «Αριστοτέλης» 2022 μετατίθεται
από την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 για την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, τις ίδιες ώρες.

Η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής παρατείνεται, αντίστοιχα, μέχρι την προηγούμενη ημέρα
της διενέργειας των Διαγωνισμών.
Λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες καθώς και οι θεματικές ενότητες των Διαγωνισμών και
τα αποτελέσματά τους αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους:
http://micro-kosmos.uoa.gr και www.eefee.gr

Δείτε σχετικά:

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή
των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2022