Μια επιτυχημένη συνεργασία eTwinning: 2024 Better Global Citizens – Γενικό Λύκειο Νέου Σκοπού

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 ένα εξαιρετικά πλούσιο από άποψη περιεχομένου και δραστηριοτήτων έργο eTwinning με τίτλο 2024 Better Global Citizens υλοποιήθηκε με επιτυχία στο σχολείο μας με στόχο την παραγωγή διαφόρων συλλογικών προϊόντων ψηφιακής δημιουργικής γραφής στα αγγλικά  και τη συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών από άλλες χώρες ώστε οι μαθητές μας να αποκτήσουν μια ευρεία οπτική για παγκόσμια κοινωνικοπολιτισμικά θέματα και να γίνουν καλύτεροι πολίτες του κόσμου.

Στο έργο συμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί από 9 ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Ιταλία (2), Ελλάδα (3), Τουρκία (2), Κροατία, Γερμανία, Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία, Ρουμανία, και 2 μη ευρωπαϊκές χώρες, ΗΠΑ και Νότια Κορέα.

Άλλοι στόχοι μας ήταν: ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, δεξιοτήτων στις ΤΠΕ και στην αγγλική γλώσσα και ενθάρρυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας με χρήση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην τάξη και διαδικτυακά με τους εταίρους, ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες. Βασική δραστηριότητα ήταν η συνεργατική συγγραφή συλλογικής ιστορίας στα Αγγλικά, για την οποία η κάθε ομάδα έπαιρνε τη σκυτάλη από την προηγούμενη ομάδα και βασίζονταν στα στοιχεία που η προηγούμενη ομάδα έδινε στο τέλος της δικής τους ενότητας της ιστορίας. Η ιστορία αυτή έγινε διαδικτυακό βιβλίο (https://www.calameo.com/read/000198923e2aaa9fa40ee), το οποίο και εικονογραφήθηκε με ζωγραφιές, ηλεκτρονικές ή χειροποίητες,  των μαθητών. Η κάθε ενότητα μεταφράστηκε στη μητρική γλώσσα του κάθε εταίρου και δημοσιοποιήθηκε η πολύγλωσση ιστορία στο Τwinspace αλλά και στο τέλος του διαδικτυακού βιβλίου. Για τον τίτλο και την εικόνα στο εξώφυλλο του βιβλίου έγινε ψηφοφορία με προτάσεις και έργα των μαθητών. Στην ιστορία χρησιμοποιήθηκε και ένα συνεργατικό αρχείο ήχου, με κάθε σχολείο εταίρο να ηχογραφεί το δικό του τμήμα στην αγγλική γλώσσα, το οποίο στη συνέχεια συγκεντρώθηκε σε ένα κοινό τελικό προϊόν ηχητικό βιβλίο (https://www.canva.com/design/DAGAs9fGHVQ/8fTm9IKxrRp7hi747HVNOg/watch).

Οι δραστηριότητες του έργου μας, τόσο οι κοινές όσο και οι ατομικές, που σχεδιάστηκαν από κάθε ομάδα, έχουν αναρτηθεί στο Twinspace (school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/2024-better-global-citizens/twinspace). Εκτός από την συνεργατική μας ιστορία, αυτές περιλάμβαναν: Διαγωνισμό λογότυπου (για την επιλογή του λογότυπου του έργου - κέρδισε δημιουργία μαθητριών μας), Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, Εβδομάδα Κώδικα, Παρουσίαση με τις Αξίες που πρέπει να έχουν οι Πολίτες, Κόμικς/Αφίσες σχετικές με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Βιβλίο με συνταγές υγιεινής μαγειρικής, Ημέρα της Ευρώπης, Καλύτεροι Υπερασπιστές της Γης.

Αξίζει να αναφερθούμε στη δραστηριότητα συνεργασίας την ανάδειξη της σημασίας της εκμάθησης σύγχρονων γλωσσών με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Γλωσσών. Έτσι, η κάθε ομάδα από κάθε χώρα συνεργάστηκε για να δημιούργησει μια συλλογή από ιδιωματικές εκφράσεις στη μητρική της γλώσσα, εκφράσεις που βασίζονται στη χρήση των χρωμάτων, τις οποίες στη συνέχεια μοιράστηκε με τους εταίρους για να παραχθεί ένα κοινό προϊόν. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν λεξικά για να δώσουν την καταλληλότερη εξήγηση, αναζήτησαν την αντίστοιχη έκφραση στα Αγγλικά, δημιούργησαν αρχεία ήχου καταγράφοντας κάθε έκφραση στη μητρική τους γλώσσα, συμπεριέλαβαν τα αποτελέσματα της εργασίας τους σε μια παρουσίαση powerpoint και στη συνέχεια μοίρασαν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στους συναδέλφους τους στο έργο. Το υλικό όλων των εταίρων έγινε μια πρωτότυπη παρουσίαση στο ψηφιακό εργαλείο thinglink (www.thinglink.com/card/1759853379095364261), ένα τεστ τύπου κουίζ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (www.goconqr.com/en-US/quiz/33923457/listen-to-the-colour-idioms-which-language-is-it) στο οποίο είχαν πρόσβαση οι μαθητές από όλες τις χώρες και το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποίησαν στην τάξη.

Στα τελικά προϊόντα του έργου περιλαμβάνεται και ένα ηλεκτρονικό περιοδικό (https://madmagz.com/fr/magazine/2099419#/page/1) που αντικατοπτρίζει τη συμβολή όλων των εταίρων στο έργο.