Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle: Αμαλιάδα, Ζάκυνθος, Κάλυμνος, Κέρκυρα, Πειραιάς