Οδηγός Εκπαιδευτικού: Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με Cisco Webex Meetings από το ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδος

Αναρτήθηκε ο Οδηγός Εκπαιδευτικού στο webex.sch.gr που δημιουργήθηκε από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας

Πρόλογος

Μετά από αιτήματα εκπαιδευτικών που είχαν δυσκολία με το περιβάλλον της εφαρμογής Cisco Webex Meetings – διεπαφή στην αγγλική γλώσσα, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε τη δημιουργία αυτού του Οδηγού Εκπαιδευτικού για τη διευκόλυνση - υποστήριξη του διδακτικού έργου τους στις περιπτώσεις που απαιτείται η Σύγχρονη εξΑποστάσεως Εκπαίδευση.

Η 5η έκδοση είναι βελτιωμένη - αποσφαλματωμένη και έχουν προστεθεί επιπλέον λειτουργίες που αφορούν σε πιο προχωρημένα (για τους έμπειρους χρήστες) και ειδικά θέματα όπως: οι επιλογές δωματίου, το μήνυμα καλωσορίσματος, η άμεση ανατροφοδότηση - έκφραση συναισθήματος, η μετάδοση ζωντανής μουσικής, η κράτηση/αποστολή κειμενικών σημειώσεων από τους συμμετέχοντες ή τον οικοδεσπότη κ.λπ. Επισημαίνονται θέματα ασφάλειας κατά τη μεταφορά αρχείων ,καθώς και καλές πρακτικές.

Ο Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 Πληροφορικής

Βρείτε τον εδώ: NEO!!! Oδηγός Eκπαιδευτικού για σύγχρονη ΕξΑΕ με το Webex Meetings από το ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδος 

Αναρτήθηκε και στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας "Τηλεδιάσκεψη webEx για Εκπαιδευτικούς" https://webex.sch.gr/