ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία

Αφορά στη διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. τάξεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (με βάση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών)

Το Υπουργείο Παιδείας. Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προσκαλεί εκπαιδευτικούς να καταθέσουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. πολυμεσικές παρουσιάσεις. διαδραστικές εφαρμογές. οπτικοακουστικό υλικό. προσομοιώσεις. εκπαιδευτικά παιχνίδια) που έχουν οι ίδιοι αναπτύξει.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
http://www.ypepth.gr/digi_content/index.php