Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 διαγωνισμό εισαγωγής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Β7/24875/16.4.07 (ΦΕΚ 624Β?). Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 θα λειτουργήσουν οι εξής τρεις (3) κατευθύνσεις του ΜΔΕ:
 
α)   Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική. Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)
β)    Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας
γ)    Κοινωνικές Διακρίσεις. Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από εξετάσεις για κάθε κατεύθυνση χωριστά. οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 28-30 Σεπτεμβρίου 2010. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος σχετική αίτηση από 1 έως 24 Σεπτεμβρίου 2010.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη. 20100 Κόρινθος. τηλ. 27410-74992. e-mail pmssep-secr@uop.gr. υπεύθυνη Γραμματείας κ. Βασιλική Φλώρου). ενώ το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορούν να το βρουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (www.uop.gr).