Ολοκλήρωση προγράμματος etwinning

Το 4ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας, το 7ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας, το 3ο Νηπιαγωγείο Ανατολής Ιωαννίνων, το 8ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας και το 8ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας ολοκληρώνουν το όμορφο ταξίδι που ζήσανε τη σχολική χρονιά 2021-2022, υλοποιώντας το etwinning έργο με τίτλο "Με τη νεροσταγόνα οδηγό μαθαίνω τα πάντα για το νερό". Ένα ταξίδι γεμάτο εμπειρίες, γνώση, συγκίνηση για τα παιδιά και για τις εκπαιδευτικούς. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά, τους γονείς και τις εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή και την υποστήριξη σ΄ αυτή την πρώτη μας προσπάθεια και δίνουμε ραντεβού σε μια επόμενη συνάντησή μας, για νέο ταξίδι εμπειριών υλοποιώντας  ένα etwinning πρόγραμμα.