Ολοκλήρωση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών – European Olympiad of Experimental Science EOES 2024

Η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών ( European Olympiad of Experimental Science - EOES), είναι ένας διαγωνισμός πειραμάτων στον οποίο συμμετέχουν τριμελείς ομάδες μαθητών/τριών ηλικίας το πολύ 17 χρόνων, με ιδιαίτερες ικανότητες στα μαθήματα Φυσικής Χημείας ή Βιολογίας. Η κάθε χώρα συμμετέχει με δύο ομάδες.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι :

  • Η προώθηση της πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.
  • Η ουσιαστική ενασχόληση των μαθητών/τριων με την επιστημονική μεθοδολογία για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων από την καθημερινή ζωή

Το 2005, το επιστημονικό σωματείο ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. πρότεινε να αναλάβει τη διαδικασία επιλογής των ελληνικών ομάδων, μέσω των Ε.Κ.Φ.Ε. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τη διοικούσα επιτροπή της EUSO (αρχική μορφή της EOES).

Για τη χώρα μας η διαδικασία επιλογής των ομάδων διεξάγεται σε δύο φάσεις:

  • Στην πρώτη φάση των τοπικών διαγωνισμών, επιλέγεται η μαθητική ομάδα (ή οι ομάδες) από την περιοχή ευθύνης του κάθε Ε.Κ.Φ.Ε..
  • Οι ομάδες που προκρίνονται συμμετέχουν στη δεύτερη, πανελλήνια φάση η οποία (για οργανωτικούς λόγους) πραγματοποιείται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με κοινά θέματα στην ίδια ημερομηνία.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ :ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ EOES 2024