Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου Erasmus KA122 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας με τίτλο “Environmental Education in Finland: the Eco-Social Approach” από  εκπαιδευτικούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου-”Αλέκος Φασιανός”

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus KA122 Αναλαμβάνουμε δράση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού βιώσιμου σχολείου -Κωδικός Σχεδίου: 2023-1-EL01-KA122-SCH-000134380, η Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου-“Αλέκος Φασιανός”, Πηνελόπη Κωστόγιαννη και η Κατερίνα Μπεγάκη, εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας,   παρακολούθησαν στο Ελσίνκι της Φινλανδίας  από τις 27/5/2024 έως την 1/6/2024, το πέμπτο εγκεκριμένο  επιμορφωτικό σεμινάριο Erasmus+ KA122 με τίτλο Environmental Education in Finland: the Eco-Social Approach, το οποίο διοργάνωσε ο εκπαιδευτικός φορέας Europass Teacher Academy. Η γλώσσα εργασίας ήταν τα Αγγλικά και συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Νήσους Αζόρες, Ισπανία, Ρουμανία και Σλοβενία.

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσής τους, γνώρισαν διάφορα μοντέλα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, έμαθαν πώς να ενισχύουν τη σχέση των μαθητών με τη φύση και να ενθαρρύνουν  μια διαφορετική οπτική στο σύγχρονο σχολείο σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας, οικονομίας και πολιτισμού, έτσι ώστε οι μαθητές μας να καλλιεργήσουν στάση υπεύθυνου καταναλωτή και ενεργού πολίτη. Επίσης, εστίασαν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση περιβαλλοντικών σχεδίων με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και την πρόληψη και επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων καθώς και στην άμεση δράση τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε εθνικό.

Αυτό το σεμινάριο ήταν το τελευταίο από τα πέντε που συμπεριλαμβάνονταν στο εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ122 του Σχολείου μας, για το σχολικό έτος 2023-2024. Συνολικά αυτή η εμπειρία ήταν πολύ σημαντική καθώς δόθηκε η δυνατότητα, μεταξύ των συμμετεχόντων που προέρχονταν από διάφορες χώρες της Ευρώπης, προώθησης, ανταλλαγής και διάχυσης καινοτόμων πρακτικών, ιδεών και η ευκαιρία για μελλοντικές συνεργασίες σε καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα.