Στον χώρο που εγκαταστάθηκε ένα νέο PC δεν υπάρχει παροχή δικτύου. Πως θα το συνδέσω στο δίκτυο;

Θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα καλώδιο UTP από την κοντινότερη παροχή δικτύου ή κατευθείαν από το rack (hub), μέχρι τον επιθυμητό χώρο. Το καλώδιο θα πρέπει να τερματιστεί σε βίσματα RJ-45 όπως ένα straight patch cord.