Πώς ελέγχω αν στο PC μου ανατέθηκε διεύθυνση IP από τον router;

Διαβάστε όλο το άρθρο

 1. Windows98, Me
  • Ανοίγω ένα παράθυρο DOS.
  • Tρέχω το πρόγραμμα winipcfg.
  • Επιλέγω ως προσαρμογέα την κάρτα δικτύου (όχι τον PPP adapter).
  • Πατάω το κουμπί "Απελεθυθέρωση όλων" και μετά "Ανανέωση όλων"
  • Θα πρέπει:
   • Η Διεύθυνση προσαρμογέα να είναι ένας 12ψήφιος αριθμός. Αν δεν υπάρχει ή είναι μηδενική τότε πρέπει να ελεγχεί η κάρτα δικτύου (έλλειψη drivers ή προβληματική κάρτα)
   • Η Αυτόματη Διευθυνση IP να είναι της μορφής 10.Χ.Υ.Ζ, όπου Ζ=128...254
   • Η Μάσκα Subnet να είναι: 255.255.255.0
   • Η προεπιλεγμένη πύλη να είναι: 10.Χ.Υ.1

   Οι παραπάνω ρυθμίσεις δίνονται αυτόματα στο PC από τον router του σχολείου με την βοήθεια του πρωτοκόλου DHCP.

 2. Windows NT, 2000, XP
  • Ανοίγω ένα παράθυρο DOS.
  • Tρέχω το πρόγραμμα ipconfig/release
  • Tρέχω το πρόγραμμα ipconfig/renew
  • Tρέχω το πρόγραμμα ipconfig/all
  • Θα πρέπει:
   • Η Διεύθυνση προσαρμογέα να είναι ένας 12ψήφιος αριθμός. Αν δεν υπάρχει ή είναι μηδενική τότε πρέπει να ελεγχεί η κάρτα δικτύου (έλλειψη drivers ή προβληματική κάρτα)
   • Η Αυτόματη Διευθυνση IP να είναι της μορφής 10.Χ.Υ.Ζ, όπου Ζ=128...254
   • Η Μάσκα Subnet να είναι: 255.255.255.0
   • Η προεπιλεγμένη πύλη να είναι: 10.Χ.Υ.1

   Οι παραπάνω ρυθμίσεις δίνονται αυτόματα στο PC από τον router του σχολείου με την βοήθεια του πρωτοκόλου DHCP.