Επιλογή της έκδοσης PHP

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες εκδόσεις τις php που είναι εγκατεστημένες στους εξυπηρετητές φιλοξενίας ιστοσελίδων του ΠΣΔ.

  • Η  προεπιλεγμένη έκδοση είναι η PHP 5.6
  • Μπορείτε να επιλέξετε την  έκδοση 5.6 ή 7.2. Η επιλογή της γίνεται αν στον φάκελο στον οποίο είναι πρόκειται να εγκαταστήσετε ή είναι εγκατεστημένο το CMS,  ή όποια άλλη εφαρμογή  δημιουργήσετε ένα αρχείο  .htaccess με το ακόλουθο περιεχόμενο

AddHandler php56 .php
ή
AddHandler php7 .php

Σημειώνουμε ότι:

  • Το αρχείο .htaccess μπορεί να δημιουργηθεί και στον ριζικό κατάλογο του ιστοτόπου σας, αλλά τότε η ρύθμιση θα αφορά όλες τις εφαρμογές PHP που  υπάρχουν σε αυτόν.
  • Η επιλογή εκδόσεων 5.6 ή 7.2 είναι απαραίτητη  συνήθως  για  τις ανάγκες  των τελευταίων εκδόσεων λογισμικών CMS (Joomla, WordPress, Drupal) του Moodle κλπ.
  • Εκδόσεις php κατώτερες της 5.6 (πχ php54) αν και υπάρχουν στο ΠΣΔ,  είναι πλέον ξεπερασμένες και δεν υποστηρίζονται  πλέον από τον οργανισμό που αναπτύσσει την php σύμφωνα με τον πίνακα υποστηριζόμενων εκδόσεων.