ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA122 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης

Για δεύτερη φορά οι εκπαιδευτικοί του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα ΕRASMUS KA1 με τίτλο

ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

Στo πλαίσιο του συγκεκριμένου σχεδίου θα μετακινηθούν 5 εκπαιδευτικοί στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας για να πάρουν μέρος σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις αρχές Νοεμβρίου 2022.

Το θέμα της επιμόρφωσης είναι σχετικό με την ενσωμάτωση της δημιουργικότητας στο σχολικό πρόγραμμα και απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς Δημοτικού. Η δομή της είναι σύμφωνη με τα κριτήρια ποιότητας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προγράμματα Erasmus+. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος του σχεδίου είναι η εφαρμογή μεθόδων ενίσχυσης των δημιουργικών δεξιοτήτων των μαθητών στην καθημερινή διδασκαλία. Επιδιώκεται επίσης η κατανόηση των χαρακτηριστικών της δημιουργικής σκέψης, με σκοπό την ενθάρρυνση των παιδιών για συμμετοχή, συνεργασία και προσωπική έκφραση .

Τέλος με την οργάνωση e-twinning προγραμμάτων και τον διαπολιτισμικό διάλογο επιδιώκεται η συνειδητοποίηση της αξίας της δημιουργικής δεξιότητας στην παραγωγή καλλιτεχνημάτων που ανήκουν στον κοινό ευρωπαϊκό μας πολιτισμό.