ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ KA1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ KA1 ΜΕ ΘΕΜΑ:

"Παρακολούθηση εργασίας για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές σε σχολεία και επιχειρήσεις: ένα βήμα μπροστά στην εμπειρία μάθησης".

Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1 με κωδικό 2017-1-EL01-KA102-035635, οκτώ εκπαιδευτικοί από το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Γιαννιτσών ταξίδεψαν στη Λισαβόνα.

Εκεί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα της Πορτογαλίας, όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, να παρακολουθήσουν από κοντά διδακτικές και μαθησιακές μεθόδους, εκπαιδευτικές τεχνικές στο χώρο των εργαστηρίων, καθώς και μεθόδους αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.

Τους δόθηκε, επίσης, η δυνατότητα να συζητήσουν με συναδέλφους τους, να γνωρίσουν την εργασιακή τους κουλτούρα και να αναπτύξουν ένα δίκτυο για μελλοντικές συνεργασίες.

Σημαντική επίδραση υπήρξε και: α) στην ανάπτυξη των γλωσσικών τους ικανοτήτων, β) στην καλλιέργεια του πολιτισμικού τους υπόβαθρου (κουλτούρας), γ) στην προσωπική τους ανάπτυξη, μέσω της ενίσχυσης της αίσθησης του Ευρωπαίου πολίτη.

Ταυτόχρονα, οργανώθηκαν δραστηριότητες πολιτισμικής φύσης, που περιλάμβαναν ξενάγηση και επισκέψεις σε μουσεία και αξιοθέατα.

Τον Οκτώβριο μία ομάδα 11 μαθητών θα μετακινηθεί στη Μάλτα για παρακολούθηση εργασίας, στα πλαίσια της ίδιας δράσης που χρηματοδοτείται από το Erasmus+. Οι φορείς υποδοχής θα είναι επιχειρήσεις της αντίστοιχης ειδικότητας των μαθητών.