Πρόγραμμα για την πιστοποίηση στην Ψηφιακή Ικανότητα «CRISS»

"Πρόγραμμα για την πιστοποίηση στην Ψηφιακή Ικανότητα"

Γραφτείτε με το σχολείο σας στο πρόγραμμα CRISS https://www.crissh2020.eu/get-started

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό έργο HORIZON2020 με τίτλο «Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools» ως εθνικός εταίρος.

Το πρόσφατο πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες (DigComp 2.1), που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει ότι η ψηφιακή ικανότητα των μαθητών είναι μία από τις 8 βασικές ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει κάθε νέος πριν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Μέσα από διεπιστημονικά σενάρια ενσωματωμένα στο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών και με κορμό το μάθημα της Πληροφορικής, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση Ψηφιακής Ικανότητας (Digital Competence) από 15 φορείς (Πανεπιστήμια, Εταιρίες, Οργανισμούς).

Αν θέλετε να συμμετέχετε μαζί με το γυμνάσιο ή το λύκειο σας ή αν θέλετε απλώς να ενημερωθείτε για όλα τα νέα, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου και εγγραφείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.crissh2020.eu/get-started

Παρακαλούμε, βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος στα ελληνικά.

Η πιλοτική φάση του έργου CRISS θα ξεκινήσει το σχολικό έτος 2018-2019 και αφορά μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, Α’ ΓΕΛ και Α’ ΕΠΑΛ.

Περισσότερα από 90 σχολεία και 290 εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν ήδη σε αυτή την εκπαιδευτική εμπειρία. Γίνετε μέλος και συμμετέχετε με το σχολείο σας!

Επίσημη ιστοσελίδα του CRISS https://www.crissh2020.eu/"

The CRISS experience: integrate and certify students’ digital competences