Πρόσκληση σε Εκδήλωση : Φυτεύω Ένα Λουλούδι …Δίνω Ζωή!!!

Παρουσίαση του Προγράμματος    proGIreg: “Productive Green Infrastructure for Post-industrial  Urban Regeneration” στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 -2025», που σκοπό έχει την προσαρμογή των Πόλεων στην κλιματική αλλαγή.

Σκοπός του προγράμματος είναι να συνεργαστεί με τα Σχολεία, τους δασκάλους και τους μαθητές  τους, με στόχο να γίνει βίωμα στην τοπική́ κοινωνία η σημαντικότητα του πρασίνου και των φυσικών λύσεων στις πόλεις.

Το έργο «Productive Green Infrastructure for post- industrial urban regeneration |Παραγωγική Πράσινη Υποδομή για μεταβιομηχανική αστική ανάπλαση» (proGIreg) είναι ένα ερευνητικό έργο, που χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή.
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουμε ενεργά και την  Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 παρουσιάζουμε τις Δράσεις μας, τα  Projects των φοιτητών και τις Εναλλακτικές Αναζητήσεις των Νέων για ένα καλύτερο περιβάλλον!!

Το πρωί φυτεύουν οι μικροί μαθητές, στη συνέχεια οι φοιτητές παρουσιάζουν α projects τους , ενώ οι μεγάλοι μαθητές με τους δασκάλους τους αναπτύσσουν Δράσεις σε όλη ην αυλή...