Πρότυπο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων: τρίτη διεθνής συνάντηση εταίρων στην Ιταλία για το πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ226

Building a Learning Culture for the Digital World

Το Σχολείο μας συμμετείχε από κοινού με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς, Περιφερειακή Διοίκηση Εκπαίδευσης Efeler Aϊδινίου (Τουρκία), τα πανεπιστήμια Adnan Menderes (Aϊδίνι-Tουρκία) και Onsekiz Mart (Τσανάκκαλε-Τουρκία), τα ινστιτούτα Eurocultura (Ιταλία) και Institut Saumurois de la Communication (Γαλλία), στην τρίτη διεθνή συνάντηση των εταίρων που πραγματοποιήθηκε από τις 10 ώς τις 11 Μαϊου 2022 στη Vicenza της Ιταλίας.

Το πρόγραμμα Building a Learning Culture for the Digital World αφορά σε κοινοπραξίες με στόχο την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες. Το πρόγραμμα ειδικότερα στοχεύει στην κατασκευή συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης με θέμα τον ψηφιακό εγγραμματισμό των τελειόφοιτων μαθητών Λυκείου και την προετοιμασία τους για το Πανεπιστήμιο στον τομέα αυτό. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα παραχθεί ψηφιακό υλικό οργανωμένο σε μαθήματα σε πλατφόρμα Moodle, καθώς και έντυπο εγχειρίδιο.

Το υλικό των μαθημάτων βασίζεται στα αποτελέσματα έρευνας αναγκών που διεξήχθη στην Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, η οποία έδειξε ελλείμματα σε θέματα αναζήτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας, κριτικού γραμματισμού, σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και σημαντικά προβλήματα στην πρόσβαση μαθητών και καθηγητών σε ψηφιακές πηγές πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων και επιστημονικών περιοδικών.

Στην τρίτη διεθνή συνάντηση στην Ιταλία συζητήθηκε το περιεχόμενο και η μορφή των κεφαλαίων που θα απαρτίσουν το εγχειρίδιο του πληροφοριακού και ψηφιακού γραμματισμού αλλά και τη σειρά μαθημάτων στην πλατφόρμα Moodle, η οποία θα εμπλουτιστεί με διαδραστικές δραστηριότητες και βίντεο.

Τα περιεχόμενα του εγχειριδίου και της πλατφόρμας έχουν ως εξής:

Κεφ. 1: Διαδίκτυο (ιστορία, εξοπλισμός για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, διευθύνσεις στο διαδίκτυο)

Κεφ. 2: Μηχανές αναζήτησης (ορισμός, μορφές, φίλτρα)

Κεφ. 3: Πρόσβαση στη διαδικτυακή πληροφορία, συγκέντρωση πληροφοριών, αναδιοργάνωση πληροφοριών και ηθική συγγραφής επιστημονικής εργασίας επί τη βάσει διαδικτυακών πηγών (αξιολόγηση πηγών, αναζήτηση σε ακαδημαϊκές πηγές, ανοιχτές ψηφιακές πηγές)