Ψηφιακό σεμινάριο Θεολόγων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: «Η θεολογία του σώματος – Με αφορμή τη συζήτηση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση»

Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, δια των Συντονιστών Εκπ/κού Έργου κλ. ΠΕ01- Θεολόγων Δρ Νικολάου Παύλου και Δρ Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου, αντιστοίχως, διοργανώνουν από κοινού ψηφιακό σεμινάριο (webinar) απευθυνόμενο στους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ01 των οικείων ΠΕΚΕΣ με θέμα «Η θεολογία του σώματος» την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 (18.30-21.00), θέμα που επιλέχθηκε μ΄ αφορμή τη συζήτηση για την ένταξη στο σχολείο του μαθήματος της σεξουαλικής  διαπαιδαγώγησης.

Κύριος ομιλητής θα είναι ο καθηγητής της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ κ. Χρυσόστομος Σταμούλης. Παρεμβάσεις για τη σχολική χρήση του θέματος θα γίνουν από τον κεντρικό ομιλητή και από τους Συντονιστές Θεολόγων κ.κ. Νικ. Παύλου και Χαρ. Ανδρεόπουλο, σε σχέση τόσο και τις σχετικές θεματικές ενότητες του (παλαιού και νέου) προγράμματος σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών (π.χ. Γ’ Λυκείου, Δ.Ε. 11 του παλαιού βιβλίου για τις διαφυλικές σχέσεις, Β΄ Λυκείου, 5η Θ.Ε. του φακέλου μαθήματος με βασικό θέμα [Β.Θ] τον Έρωτα), όσο και με την εξαγγελία του Υπoυργείου Παιδείας για την πιλοτική διδασκαλία -από τη νέα χρονιά -του μαθήματος της σεξουαλικής αγωγής, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος του “Εργαστηρίου Δεξιοτήτων”.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι Οργανωτικοί Συντονιστές των οικείων ΠΕΚΕΣ.

Μετά την ομιλία του πανεπιστημιακού Καθηγητή και τις ολιγόλεπτες παρεμβάσεις των Συντονιστών θα ακολουθήσει διάλογος.

Για το e – σεμινάριο θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Cisco Webex.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο e-σεμινάριο παρακαλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν τη φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/1rROXE2hZXe3QrQQeOjNibsLKuIv-i1NL5vSTTrBrRb4/edit .

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στη συνέχεια, η πληροφόρηση για την ηλεκτρονική διεύθυνση της τηλεδιάσκεψης, οι οδηγίες και το ακριβές πρόγραμμα του e – σεμιναρίου θα αναρτηθούν στις υπηρεσιακές ιστοσελίδες των Συντονιστών ΠΕ01 Νικολάου Παύλου (Θεσσαλίας:  https://blogs.sch.gr/npavlou/ ) και Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου (Στερεάς Ελλάδος: https://blogs.sch.gr/xandreo/ ).

Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.