Συμμετοχή σε έρευνα: «O καθηγητής Πληροφορικής (και ΤΠΕ) στο σχολείο: Ποια είναι τα καθήκοντα, οι προκλήσεις και οι ανάγκες επιμόρφωσης»

Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν, μέσω του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (European Schoolnet -EUN), τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής έρευνας με τίτλο "THE SCHOOL IT ADMINISTRATOR: WHAT ARE THE DUTIES, CHALLENGES AND TRAINING NEEDS?"

Tο ερωτηματολόγιο είναι ακόμη διαθέσιμο και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) ως εθνικό σημείο επαφής, σας καλεί να συμμετάσχετε στην έρευνα έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και η χώρα μας, με την παραγωγή ξεχωριστής αναφοράς, συγκρίνοντας την Ελλάδα με το Μ.Ο των άλλων χωρών που συμμετείχαν.

Μπορείτε να βρείτε και να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο της έρευνας στη διεύθυνση  https://www.surveymonkey.com/r/ICTAdvisor_EL με τη διευκρίνιση ότι η μετάφραση έχει γίνει από το EUN.

Η διευκρίνιση γίνεται για  αποφυγή παρερμηνειών όσον αφορά τον όρος "Σύμβουλος ΤΠΕ" σχετικά με την ισχύουσα κατάσταση στην ελληνική εκπαίδευση και τον παιδαγωγικό ρόλο που διαδραματίζει σαφώς  ο καθηγητής Πληροφορικής.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στην έρευνα και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.