Ηλεκτρονική Τάξη

Η υπηρεσία 'η-τ@ξη' απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και στοχεύει στην υποστήριξη της κλασικής διδασκαλίας και την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης που πραγματοποιείται καθημερινά μέσα στη σχολική τάξη.

Οι εκπαιδευτικοί θα ανακαλύψουν ένα χρήσιμο εργαλείο που θα τους βοηθήσει να οργανώσουν καλύτερα τις διδασκαλίες τους. Οι μαθητές θα βρουν ένα εναλλακτικό μέσο πρόσβασης στην ύλη των μαθημάτων που διδάσκονται στη τάξη.

Η υπηρεσία παρέχεται με προσωποποιημένη πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς και ελεύθερα στους μαθητές.

Μετάβαση

Εγχειρίδια χρήσης