Ηλεκτρονική αλληλογραφία – e-mail

Υποστηρίζει την ηλεκτρονική αλληλογραφία και παρέχεται με  δυνατότητα πρόσβασης από τον παγκόσμιο ιστό - web  ( webmail), από προγράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και από κινητές συσκευές.

Mετάβαση στο webmail.sch.gr


Κύρια Χαρακτηριστικά

Εξελιγμένες δυνατότητες στην διάθεση των χρηστών μας:

 • Εξυπηρετητής (διακομιστής, server) εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, mail.sch.gr
 • Λήψη αλληλογραφίας με ΙMAP που είναι  η υποστηριζόμενη πλέον μέθοδος.
 • Λήψη αλληλογραφίας με POP3 για όσους χρήστες έχουν συνηθίσει τη χρήση του μέχρι σήμερα.
  Προσοχή: H μέθοδος λήψης με POP3 θεωρείται παρωχημένη και δεν συνίσταται η χρήση της πλέον.
 • Πρόσβαση στην αλληλογραφία μέσω web, webmail.sch.gr
 • Πρόσβαση στην αλληλογραφία από κινητές συσκευές.
 • Έλεγχο ταυτότητας (SMTP authentication) στην αποστολή αλληλογραφίας για αποστολή αλληλογραφίας ανεξάρτητα απο το δίκτυο σύνδεσης.
 • Ασφαλής αποστολή και λήψη αλληλογραφίας με κρυπτογράφηση (TLS/SSL)
 • Εναλλακτική διεύθυνση e-mail
 • Προώθηση αλληλογραφίας σε άλλη διεύθυνση
 • Αναλυτικές οδηγίες ρύθμισης για το πρόγραμμα  ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή την κινητή συσκευή σας,  έξυπνο τηλέφωνο ή Tablet.

Οδηγίες και συνηθισμένα ερωτήματα.

Δείτε τις οδηγίες για τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις ρυθμίσεις  και την αντιμετώπιση προβλημάτων που πιθανόν συναντάτε .

Πρόσβαση στην αλληλογραφία μέσω web

Το webmail του ΠΣΔ παρέχει  πρόσβαση στην αλληλογραφία σας μέσω web στη διεύθυνση: https://webmail.sch.gr και https://webmail.sch.gr/express

Εξυπηρετητής  αλληλογραφίας

 • Όνομα εξυπηρετητής αλληλογραφίας: mail.sch.gr

Θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξυπηρετητή στις ρυθμίσεις των προγραμμάτων ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας.

 Χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε προγράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όπως το Microsoft Outlook, το Mozilla Thunderbird,  την αλληλογραφία των Windows κ.α. για την λήψη και αποστολή αλληλογραφίας.
Στο πρόγραμμά ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύνδεση τύπου IMAP   για την παραλαβή και ανάγνωση της εισερχόμενης αλληλογραφία σας.

Προσοχή:
 H Λήψη αλληλογραφίας από προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με POP3 είναι διαθέσιμη  για όσους χρήστες έχουν εφαρμόσει παλαιότερα τη χρήση του και λειτουργούν με POP3 μέχρι σήμερα. Σε χρήστες που ρυθμίζουν για πρώτη φορά πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζεται μόνο η σύνδεση τύπου IMAP.

Το POP3 μεταφέρει την αλληλογραφία από τον διακομιστή στον υπολογιστή σας, αλλά με το IMAP τα μηνύματα παραμένουν στον διακομιστή.
Έτσι όλα τα μηνύματα :

 • Μπορείτε να τα διαβάσετε στο γραφείο και το σπίτι ή σε όποιο υπολογιστή ρυθμίσετε σύνδεση με IMAP.
 • Είναι προσπελάσιμα  από το web  (https://webmail.sch.gr και https://webmail.sch.gr/express)
 • Είναι προσπελάσιμα από τις κινητές συσκευές σας (έξυπνο τηλέφωνο ή  Tablet)
 • Διατηρούνται  στα εφεδρικά αντίγραφα (backup) που λαμβάνει το  σύστημα εφεδρικών αντιγράφων, παρέχοντας τη δυνατότητα ανάκτησης τους σε περίπτωσης διαγραφής τους από βλάβη ή άστοχο χειρισμό.

Στείλτε το μήνυμα σας από όπου κι αν συνδέεστε με τον έλεγχο ταυτότητας (SMTP authentication)

Ο έλεγχος ταυτότητας στην αποστολή αλληλογραφίας εξασφαλίζει την αποστολή μηνυμάτων από το πρόγραμμα ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας  από όλα το διαδίκτυο και όχι μόνο από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει  να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας (SMTP authentication) στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας.

Ασφαλής αποστολή και λήψη αλληλογραφίας με κρυπτογράφηση (TLS/SSL)

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει τη δυνατότητα για την ασφαλή ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η ασφαλής ανταλλαγή γίνεται με κρυπτογράφηση τύπου TLS/SSL και εξασφαλίζει την κρυπτογράφηση στη διαδρομή από τον Η/Υ του χρήστη μέχρι τους εξυπηρετητές Ηλ. Ταχυδρομείου του ΠΣΔ. Έτσι η εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα της επικοινωνίας με την αδυναμία ουσιαστικά να υποκλέψει κάποιος το μήνυμα στη διαδρομή αυτή.

Προστασία

Η προστασία των χρηστών μας είναι βασική φροντίδα μας. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σας προστατεύει κατά την χρήση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας με:

 • Προστασία από τους ιούς
 • Προστασία από την ενοχλητική αλληλογραφία 
 • Αυτόματη ενεργοποίηση φραγής αλληλογραφίας  στις περιπτώσεις αντικανονικής συμπεριφοράς

Μέγεθος γραμματοκιβωτίου

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει μέγεθος γραμματοκιβωτίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία Γραμματοκιβώτιο     
Λογαριασμοί μονάδων 8 GB
Λογαριασμοί Διευθύνσεων και ΠΔΕ 12 GB
Εκπαιδευτικοί 5 GB
Μαθητές 400 MB

Όρια και περιορισμοί στην αποστολή αλληλογραφίας

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει τα ακόλουθα όρια και περιορισμούς κατά την αποστολή αλληλογραφίας από τους χρήστες του.

1. Μέγιστος αριθμός παραληπτών
 - Κάθε μήνυμα μπορεί  να έχει μέχρι 100 παραλήπτες. Μηνύματα με πάνω από 100 παραλήπτες δεν παραλαμβάνονται προς αποστολή.

2.  Μέγιστο μέγεθος μηνύματος:
 - 30 MB ή μήνυμα με συνημμένα συνολικού μεγέθους περίπου 20 MB

3. Όρια ωριαίας αποστολής
- 1600 παραλήπτες την ώρα (αν η αποστολή γίνεται από υπολογιστή που είναι στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό)
- 5000 παραλήπτες την ώρα για τις διοικητικές μονάδες (Δ/νσεις ΠΔΕ κλπ) με διευθύνσεις IP του ΠΣΔ.
- 300  παραλήπτες την ώρα αν η αποστολή γίνεται από υπολογιστή που βρίσκεται στο εξωτερικό

Αν παραβιαστούν τα όρια αυτά η αποστολή  διακόπτεται προσωρινά και επιτρέπεται την επόμενη ώρα.

4. Όρια ημερήσιας  αποστολής
 - 4000 παραλήπτες  για μηνύματα προς παραλήπτες  του ΠΣΔ ( sch.gr)  κάθε ημέρα.
- 2000 παραλήπτες για μηνύματα προς άλλους παρόχους την ημέρα.

Αν παραβιαστούν τα όρια τίθεται φραγή (εγγραφή στην black list) διακόπτοντας την δυνατότητα αποστολής. Ο χρήστης ενημερώνεται με μήνυμα για την επιβολή της φραγής,
Η άρση της φραγής μπορεί να γίνει από τον χρήστη με βάση  οδηγίες  που υπάρχουν στο μήνυμα που θα λάβει ο χρήστης ή από το σύστημα ελέγχου αλληλογραφίας - https://postmaster.sch.gr .

5. Φραγή λόγω ασυνήθιστης συμπεριφοράς
Η φραγή αυτή τίθεται αυτόματα αν διαπιστωθεί ότι η προέλευση των μηνυμάτων εναλλάσσεται από διάφορες χώρες, πράγμα που δηλώνει υποκλοπή του κωδικού πρόσβαση του χρήστη. Ο χρήστης ενημερώνεται με μήνυμα για την επιβολή της φραγής,

Η άρση της φραγής μπορεί να γίνει από τον χρήστη, με βάση  οδηγίες  που υπάρχουν στο μήνυμα που θα λάβει ο χρήστης ή από το σύστημα ελέγχου αλληλογραφίας - https://postmaster.sch.gr.

 

Μη επιτρεπτοί τύποι συνημμένων

Δεν επιτρέπεται η αποστολή μηνυμάτων με  συνημμένα  που έχουν  τις  ακόλουθες καταλήξεις. Τα  μηνύματα που περιέχουν συνημμένα με αυτές τις καταλήξεις  απορρίπτονται, δεν παραλαμβάνονται από τον αποστολέα:

Μη επιτρεπτοί τύποι συνημμένων:  .bat , .cmd , .com , .cpl , .dll , .exe , .hta , .lnk , .pif , .scr , .vbs , .wsh

Φίλτρα και προστασία από την ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο εφαρμόζει νέα πολιτική προστασίας από την ενοχλητική αλληλογραφία (Spam) με τη χρήση εξελιγμένου φίλτρου

 • Το εξελιγμένο φίλτρο βασίζεται στο SpamAssassin (SA).
 • Κάθε μήνυμα περνά από το εξελιγμένο φίλτρο προστασίας, ελέγχεται και χαρακτηρίζεται με μια βαθμολογία.Ο έλεγχος περιλαμβάνει μια σειρά από κριτήρια τα οποία περιγράφονται από την ομάδα που αναπτύσσει το spamassassin.

Επίσης, χρησιμοποιούνται φίλτρα, βασισμένα στο RFC standard Sieve, τα οποία εφαρμόζονται πριν την αποθήκευση του μηνύματος στο γραμματοκιβώτιο του χρήστη. Για κάθε χρήστη προσφέρονται προεπιλεγμένα φίλτρα:

 • Καθολική λίστα επιτρεπόμενων διευθύνσεων (white list).
 • Καθολική λίστα ανεπιθύμητων διευθύνσεων (black list).
  To ΠΣΔ αποκλείει μέσω αυτής αποστολείς ή μηνύματα που φθάνουν συστηματικά και προσκαλούν θέματα ασφάλειας, διακινούν επιβλαβές περιεχόμενο, είναι μηνύματα fishing κλπ.
 • Μηνύματα με spam score πάνω από 7 οδηγούνται στο φάκελο Spam.
 • Μηνύματα με spam score πάνω από 100 διαγράφονται.

O χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τα φίλτρα αλληλογραφίας και να προσθέσει και επιπλέον κανόνες  Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει :

 • Από τον Πίνακα ελέγχου που υπάρχει στο mySch  στην πύλη του ΠΣΔ  www.sch.gr.
 • Από τα φίλτρα που μπορεί να ορίσει ο χρήστης στο webmail.sch.gr

Ιστορικό μηνυμάτων

Για όλους τους χρήστες προσφέρεται ο φάκελος Archive με τα εισερχόμενα μηνύματα των τελευταίων 10 ημερών.

 • Tα μηνύματα πέρα των 5 ημερών διαγράφονται αυτόματα.
 • Ο χώρος που καταλαμβάνουν οι φάκελοι για το ιστορικό αγνοείται και δεν επιβαρύνει το συνολικό χώρο του χρήστη.
 • Για τις εκπαιδευτικές και σχολικές μονάδες, η πρόσβαση στους φακέλους αυτούς είναι μόνο για ανάγνωση, χωρίς τη δυνατότητα διαγραφής.

Αυτόματη διαγραφή από τους φακέλους Spam, Trash και Archive

Από τους φακέλους Spam και Trash διαγράφονται τα μηνύματα:

 • Μετά από 15 μέρες από την αποθήκευση στους φακέλους αυτούς.
 • Αν ο φάκελος Trash ή Spam είναι over quota διαγράφονται αυτόματα όταν χρειάζεται, τα αρχαιότερα μηνύματα.

Από το φάκελο Archive διαγράφονται τα μηνύματα:

 • Μετά από 5 ημέρες.

Αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων από αδρανή γραμματοκιβώτια

Για λόγους καλύτερης χρήσης και αξιοποίησης  του αποθηκευτικού χώρου των γραμματοκιβωτίων των χρηστών μας,  εφαρμόζεται αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων  στα γραμματοκιβώτια των χρηστών που παρουσιάζονται ως αδρανή.

Έτσι στα γραμματοκιβώτια  χρηστών οι οποίοι δεν συνδέονται για την ανάγνωση της αλληλογραφίας τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, διαγράφονται τα μη αναγνωσμένα μηνύματα των οποίων ο χρόνος από την ημερομηνία λήψης ξεπερνά τις 180 ημέρες.

Εναλλακτική διεύθυνση e-mail

Στο ΠΣΔ υπάρχει η δυνατότητα ορισμού επιπλέον εναλλακτικών e-mail διευθύνσεων, μετά από σύνδεση στο www.sch.gr. Η ρύθμιση γίνεται ακολουθώντας τη διαδρομή mySch/Πίνακας ελέγχου. στην περιοχή Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μέσω του συνδέσμου Εναλλακτικές διευθύνσεις. Οι εναλλακτικές διευθύνσεις λειτουργούν παράλληλα με την γνώστη σας διεύθυνση και οδηγούν τα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο σας χωρίς καμιά διαφορά.

Προώθηση αλληλογραφίας σε άλλη διεύθυνση

Τα μέλη του ΠΣΔ έχουν τη δυνατότητα να προωθούν τα μηνύματα που λαμβάνουν σε μια άλλη διεύθυνση που βλέπουν πιο συχνά.
Η ρύθμιση αυτή γίνεται μέσω του www.sch.gr και συγκεκριμένα μετά την σύνδεση του χρήστη από την διαδρομή mySch/Πίνακας ελέγχου στην περιοχή Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μέσω της  επιλογής  Προώθηση αλληλογραφίας.