Όροι χρήσης – Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Όροι χρήσης - Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Το περιβάλλον λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου περιλαμβάνει τους ακόλουθους όρους χρήσης που συνιστούν υποχρεώσεις του Χρήστη.

 1. Χρήστες της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι οι οριζόμενοι σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΣΔ και τις οδηγίες της εποπτεύουσας αρχής (ΥΠΑΙΘ) και ο οποίοι αναφέρονται σαφώς στην ιστοσελίδα (https://www.sch.gr/mail).
 2. Αναπόσπαστο τμήμα των αναφερόμενων όρων αποτελεί η όλη περιγραφή του περιβάλλοντος λειτουργίας της υπηρεσίας όπως περιγράφεται στη Σελίδα https://www.sch.gr/mail
 3. Υποχρεώσεις του χρήστη:
  • Ο χρήστης του ΠΣΔ θα πρέπει να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, τους χρήστες του ή άλλους χρήστες του διαδικτύου κατά την αποστολή των μηνυμάτων του.
  • Συνίσταται η χρήση λογισμικού antivirus στα υπολογιστικά συστήματα που διασυνδέονται στο ΠΣΔ, τα οποία θα ανανεώνονται αυτόματα (live update) από τον δικτυακό τόπο του κατασκευαστή με τους τελευταίους ιούς.
  • O χρήστης δεν θα πρέπει συνειδητά να συμβάλει στην εξάπλωση των μηνυμάτων τύπου spam (ενοχλητική αλληλογραφία) με:
   1. Αποστολή ή προώθηση μηνυμάτων σε μεγάλο αριθμό παραληπτών οι οποίοι δεν έχουν προκαλέσει την αλληλογραφία και δεν έχουν λόγο να λάβουν τα μηνύματα αυτά.
   2. Την απάντηση και προώθηση μηνυμάτων τύπου spam.
 4. Όταν λαμβάνει μηνύματα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για παραβίαση όρων χρήσης ή αντικανονική συμπεριφορά στην ηλεκτρονική αλληλογραφίας του (όπως προβλήματα ιών, spam κλπ), θα πρέπει άμεσα να φροντίζει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επισημαίνονται σε αυτά.
 5. Για λόγους καλύτερης χρήσης και αξιοποίησης  του αποθηκευτικού χώρου  των γραμματοκιβωτίων των χρηστών μας,  εφαρμόζεται αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων  στα γραμματοκιβώτια των χρηστών που παρουσιάζονται ως αδρανή. Έτσι στα γραμματοκιβώτια  χρηστών οι οποίοι δεν  συνδέονται   για την ανάγνωση της αλληλογραφίας τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, διαγράφονται τα μη αναγνωσμένα μηνύματα των οποίων ο χρόνος από την ημερομηνία λήψης ξεπερνά τις 180 ημέρες.

Σε περίπτωση εκτεταμένης παραβίασης όρων χρήσης και άρνησης συμμόρφωσης του χρήστη σε επανειλημμένες ειδοποιήσεις, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα αναστολής του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Ο χρήστης από τη στιγμή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμφωνεί και αποδέχεται τους πιο πάνω όρους χρήσης.