Συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων «Νικόλαος Δούμπας» σε πρόγραμμα ERASMUS + ΚΑ122

Με απόλυτη ικανοποίηση για τα οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ KA122 με θέμα «We dream the M.U.S.I.C: Modern, Unlike, Social, Inclusive Class» ολοκληρώνεται η κινητικότητα 16 εκπαιδευτικών του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων "Νικόλαος Δούμπας (1/11/2022-30/4/2024).  Μέσα από 4 επιμορφωτικά σεμινάρια, όπως "4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communicion and Collaboration in Schools"(Φλωρεντία), "From STEM to STEAM Education: a New
Learning Approach"(Βαρκελώνη), "Diversity, Equality and Inclusion"(Βουδαπέστη), "A European School for All Children"(Ρώμη) οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με βασικές δεξιότητες και ψηφιακά εργαλεία, αντάλλαξαν καλές πρακτικές με Ευρωπαίους εταίρους, μετέφεραν την ευρωπαϊκή εμπειρία με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας διδασκαλίας και μάθησης σε ένα συμπεριληπτικό σχολείο. Η εφαρμογή νέων μεθόδων στην τάξη, η ομαδικότητα και η συνεργασία, η διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα εμπνέουν για τη διαμόρφωση ενός σχολείου σε χώρο
όμορφο και δημιουργικό, όπου προωθείται η ένταξη και η πολυμορφία.