Συμμετοχή του Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων σε προγ/μα Erasmus+ στην Αλάνυα Τουρκίας

Δύο εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Ριζαριού είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην μακρινή Αλάνυα Τουρκίας και να συμμετάσχουν  σε σεμινάριο επιμόρφωσης  διάρκειας μιας εβδομάδας στα πλαίσια του προγ/τος  Εrasmus "Learning is interest and fun" 2018-2020 που υλοποιείται από το Νηπιαγωγείο Ριζαριού. Το σεμινάριο είχε ως αντικείμενο την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στην προσχολική εκπαίδευση και συμμετείχαν  εκπαιδευτικοί από Ελλάδα (Νηπ/γείο Ριζαρίου),Εσθονία, Τουρκία, Ισπανία και Γαλλία.

Το έργο δημιουργήθηκε με σκοπό  την αύξηση των δεξιοτήτων των παιδιών του 21ου αιώνα βαδίζοντας προς την κατεύθυνση της μελλοντικής παιδείας ,έχει διάρκεια 2 έτη και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας ,που είναι και ο Εθνικός φορέας της χώρας μας.