Το 11ο ΓΕΛ Περιστερίου στην καρδιά της Ευρώπης!

H τελευταία κινητικότητα μαθητών μιας συνεργασίας που άρχισε πριν δυο χρόνια πραγματοποιήθηκε από  5 έως 12 Μαΐου 2019. Στα πλαίσια υλοποίησης του Erasmus+ έργου με τίτλο "Filmmaking Journey: From scratch to screen", επτά μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί -μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του σχολείου μας επισκέφτηκαν τη Σλοβακία   (συντονίστρια χώρα του προγράμματος) προκειμένου να συνεργαστούν σε νέες εμπειρίες μάθησης με αντίστοιχες ομάδες από τις χώρες εταίρους-Τσεχία,  Ισπανία, Πορτογαλία και βέβαια από την φιλοξενήτρια χώρα.

Η μετακίνηση έγινε με αεροπλάνο προς και από τη Βουδαπέστη και η διαμονή σε ξενοδοχεία της Σλοβακίας.

Η κινητικότητα περιελάμβανε παρακολούθηση ενός διήμερου εργαστηρίου MME στο Πανεπιστήμιο FMK ( Faculty of Mass Media Communication), στην πόλη Tvarna. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν με βιωματικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο τη διαμόρφωση των σταδίων που απαιτούνται για να γίνει η καταγραφή συνεντεύξεων καθώς και η δημιουργία μια τηλεοπτικής συζήτησης σε στούντιο, προάγοντας το γραμματισμό στα Μέσα με έμπρακτο τρόπο αλλά παράλληλα και την ενεργό δημοκρατική συμμετοχή.

Οι δραστηριότητες συνεχίστηκαν στο σχολείο υποδοχής της συντονίστριας χώρας στο Svidnik με την τελική επεξεργασία των συνεργατικών ταινιών  μικρού μήκους. Τέλος οι προγραμματισμένες δράσεις ολοκληρώθηκαν με την προετοιμασία και υλοποίηση της παρουσίασης του έργου στο  πολιτιστικό κέντρο με αποδέκτη το κοινό της ευρύτερης περιοχής, στα πλαίσια της διάχυσης των αποτελεσμάτων. Οι μαθητές σχεδίασαν και δημιούργησαν το δικό τους υλικό προκειμένου να προσελκύσουν την προσοχή των άλλων και να προβάλουν τις δημιουργίες τους. Τέλος ακολούθησε η αξιολόγηση και αποτίμηση της συνάντησης.

 

Μεγάλος ο αντίκτυπος  της συνεργασίας κατά τη διάρκεια της κινητικότητας. Οι μαθητές:

  • ανέπτυξαν  γνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες και ειδικότερα τη  συναισθηματική νοημοσύνη.
  • ενίσχυσαν τη βιωματική ανάπτυξη της ομαδικότητας και της συνεργασίας μέσα από την κατανομή και ανάληψη ρόλων (δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, ειδησεογράφοι, σκηνοθέτες, συνεντευξιαζόμενοι, μοντέρ κ.λ.π).
  • καλλιέργησαν τον κριτικό στοχασμό μέσα από την ενθάρρυνση της φαντασίας και της ελεύθερης έκφρασης.
  • απέκτησαν εμπειρίες σε διεθνείς  και σύγχρονους χώρους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
  • δημιούργησαν νέες φιλίες και
  • διασκέδασαν.

 

Με την αποτίμηση της κινητικότητας αναδεικνύεται η σημασία της συνεργατικότητας και ενισχύεται  η άποψη  ότι για μια συνεργασία τα σύνορα, οι διαφορετικές γλώσσες και τα ποικίλα θρησκεύματα δεν αποτελούν εμπόδια. Η διαφορετικότητα μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα. Συνάμα επιβεβαιώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ευρώπη των πολλών και διαφορετικών ατόμων τα οποία όταν δουλεύουν συλλογικά γίνονται ένας.

 

Ωστόσο διαφαίνεται επιτακτική η ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός διαφορετικού συστήματος εκπαίδευσης που, όπως αναφέρει ο Dewey (1916), να επιτρέπει στους νέους να εμπλέκονται σε εμπειρίες με παιδευτική αξία μέσα από τις οποίες υποκινείται η περιέργεια, ενδυναμώνεται η πρωτοβουλία και διαμορφώνεται η επιθυμία για περισσότερη μάθηση.

Σημείωση:

"Έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση είναι δεσμευτικές αποκλειστικά για τον συντάκτη και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει από αυτήν ».