Τα νέα αναλυτικά προγράμματα στη Φυσική. Μια πρώτη παρουσίαση

02Θέλοντας να συνεισφέρουμε στην ενημέρωση των συναδέλφων, δημιουργήσαμε ένα συνοπτικό οδηγό για τα νέα αναλυτικά προγράμματα στη Φυσική.

Συμπεριλάβαμε τους στόχους, τη διδακτική προσέγγιση, τους άξονες και την ύλη που προτείνεται να διδαχτούν .

Εισάγεται μια εντελώς νέα πραγματικότητα, συγκριτικά με τα όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Το ζητούμενο, βέβαια, είναι πως θα εφαρμοστούν επιτυχώς και θα αποδώσουν τα προσδοκώμενα.

Κύρια προϋπόθεση είναι η διάθεση των απαιτούμενων πόρων, τόσο ανθρώπινο  όσο και υλικοτεχνικό. Προτίθεται η πολιτεία να τους διαθέσει; Θα ξεκινήσει η εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών με αίσιους οιωνούς ή αγκομαχώντας θα αφεθούν «εις τον πατριωτισμόν των εκπαιδευτικών»; Όπως ορθά παρατηρήθηκε και από τα πλέον επίσημα χείλη, δεν υπάρχει για χάσιμο χρόνος, γι' οπότε και η επιμελής προετοιμασία για την εφαρμογή τους θα αποδειχθεί καθοριστική.

Εάν ξεκινήσουν με εκπτώσεις, πριν καν την έναρξη της εφαρμογής τους, είναι βέβαιο ότι θα προστεθούν στις ήδη πολλές αποτυχημένες προσπάθειες για να ξεφύγουμε από το εκπαιδευτικό τέλμα, ιδίως στη Φυσική.

Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα πρέπει να ξεκινήσουν σωστά και να προχωρήσουν σωστά. Η όποια αποτυχία τους θα βαρύνει αποκλειστικά τους εισηγητές τους και τους σχεδιαστές τους.

Είθε να πετύχουν.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ :Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα

 

Y.Γ. Μπορείτε να ανταλλάξετε απόψεις με τα μέλη της ομάδας μας, σχετικά με ζητήματα Διδακτικής της Φυσικής, στο σύνδεσμο https://www.facebook.com/groups/379415453897683/

 

Η  Ομάδα Έρευνας Τεκμηρίωσης Διδασκαλίας της Φυσικής Δρακόπουλος Γρ.

Εμμανουηλίδης Αρ.

Πετρόπουλος Μιχ