Προσθήκη και διαμοιρασμός νέας εργασίας

Κάνοντας χρήση του πλάγιου μενού στην καρτέλα «Εργασίες», μπορείτε να προσθέσετε μία νέα εργασία.

Ως υποχρεωτικά στοιχεία της εργασίας είναι το όνομά της και η λίστα εργασιών στην οποία θα ανήκει (στην αρχική λίστα εργασιών σας ή ως υποεργασία μίας εργασίας που έχετε δημιουργήσει). Παρατηρήστε πως εδώ υπάρχουν όσες εργασίες έχετε ορίσει στο ημερολόγιο σας καθώς και όσες έχουν διαμοιραστεί με εσάς άλλοι χρήστες της εφαρμογής. Κάνοντας χρήση του κουμπιού «Αλλαγή δικαιώματος πρόσβασης», μεταφέρεστε σε μία οθόνη για την επεξεργασία εξουσιοδοτήσεων της νέας εργασίας που προσθέσατε ώστε να μπορέσετε να διαμοιραστείτε την εργασία σας με κάποιον χρήστη της επιλογής σας δίνοντάς του δικαιώματα Εμφάνισης, Ανάγνωσης, Επεξεργασίας ή Διαγραφής της εργασίας με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε η διαδικασία διαμοιρασμού ενός βιβλίου διευθύνσεων.

Οθόνη δημιουργίας νέας εργασίας
Οθόνη δημιουργίας νέας εργασίας

 

Στην επόμενη εικόνα αποτυπώνεται η οθόνη για τον καθορισμό των επαναλήψεων της εργασίας σας.

Καθορισμός επανάληψης εργασίας
Καθορισμός επανάληψης εργασίας