Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο σχολείο

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να ενταχθεί στη σχολείο; Μπορούν οι μαθητές να αντιληφθούν πώς λειτουργεί η Μηχανική Μάθηση; Το εργαστήριο «Η τεχνητή Νοημοσύνη στο σχολείο» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας/ δευτεροβάθμιας και σε όσους ασχολούνται με τη θεματική και θα ήθελαν να δουν και να επεξεργαστούν παιχνιδοκεντρικές δραστηριότητες, οι οποίες εμπλέκουν τους μαθητές/τριες με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Μηχανική Μάθηση. Θα επεξεργαστούμε μορφές εκπαιδευτικών σεναρίων, ψηφιακά παιχνίδια και μέσα που εμπλέκουν τους μαθητές/τριες με ηθικά ζητήματα από την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Θα δοθεί βεβαίωση. Το εργαστήριο διοργανώνεται το Σάββατο 27/3/2021 από τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο σε συνεργασία με το Παν/μιο της Μάλτας στα πλαίσια του Athens Science Festival.

Σάββατο 27/3/2021

1ο εργαστηριο 10.00 - 11.30

2ο εργαστήριο: 16.00 - 17.30

 

Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/Wsz4QtwcGietQhup6