Τέταρτη κινητικότητα εκπαιδευτικών του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA122

Τον Απρίλιο του 2024 και στο διάστημα μεταξύ 15-20 του μήνα, πραγματοποιήθηκε η τέταρτη και τελευταία κινητικότητα των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA122, με θέμα: «We dream the M.U.S.I.C.: Modern, Unlike, Social, Inclusive Class”. Ο τίτλος του ευρωπαϊκού επιμορφωτικού σεμιναρίου ήταν : «A European School for All Children». Αντικείμενο της επιμόρφωσης ήταν οι τρόποι προσέγγισης των μαθητών, στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη συμπερίληψης (μαθησιακές, γλωσσικές δυσκολίες, διαφορετική κουλτούρα κ.λ.π.), καθώς επίσης και η χρήση ICT tools, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία μέσω διαδικτύου, αλλά και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Οι 4 συνάδελφοι που συμμετείχαν αντάλλαξαν καλές πρακτικές και ιδέες με συναδέλφους από Ισπανία, Ρουμανία, Κύπρο, Νάξο και Σλοβακία. Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν συνολικά στην επιμόρφωση, ήταν 14. Η εμπειρίες μας μεταφέρθηκαν με την καλύτερη δυνατή διάθεση, ενθουσιασμό και πρόθεση για επικοινωνία μεταξύ μας και στη συνέχεια. Προσδοκούμε για αντίστοιχες επιμορφώσεις και στο μέλλον!