Το 1ο ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης στη Μασσαλία της Γαλλίας

Στη Μασσαλία της Γαλλίας βρέθηκαν από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου 2021, επτά μαθητές και δυο καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης, στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ , δράση ΚΑ2 , συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων.

Η υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο, «déchet mon amour – Waste my love» και κωδικό σύμβασης 2020-1-FR01-KA229-080073_4 ξεκίνησε το σχολικό έτος 2020-2021, όμως λόγω της πανδημίας που πλήττει την παγκόσμια κοινότητα οι συναντήσεις των μελών την προηγούμενη σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν όλες διαδικτυακά. Οι μαθητές των πέντε σχολείων που μετέχουν στο πρόγραμμα, δύο από τη Γαλλία και από ένα από τη Λετονία, την Ισπανία και την Ελλάδα, συναντήθηκαν πρώτη φορά δια ζώσης στη Γαλλία. Παρακολούθησαν παρουσιάσεις σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί η κακή διαχείριση των αποβλήτων και παρουσίασαν τις δικές τους προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος. Επισκέφθηκαν χώρους ανακύκλωσης διαφόρων υλικών και έλαβαν μέρος σε εργαστήρια επαναχρησιμοποίησης προϊόντων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η επίσκεψη σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αποβλήτων. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, χρησιμοποιείται για την ηλεκτροδότηση της πόλης στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιο και από την οποία προέρχονται τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της.