Το 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα συμμετέχει σε Erasmus+ KA2 σύμπραξη σχολείων

Το 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2018-19 και 2019-20 θα  συμμετέχει στο διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του ERASMUS+  με τίτλο Living in challenging World”.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Των Ηνωμένων Εθνών. Σε όλες τις χώρες θα υπάρξουν δράσεις μέσα από τις οποίες οι μαθητές θα ευαισθητοποιηθούν για διάφορα κοινωνικά θέματα, θα γνωρίσουν τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του πολίτη. Μέσα από δημιουργικές εργασίες , βιωματικά εργαστήρια  και παιχνίδια ρόλων θα μπορέσουν οι μαθητές να εκφραστούν και να παράξουν ένα τελικό προϊόν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους ( κατασκευή αφίσας, συλλογή φωτογραφικού υλικού …) Επιπλέον , θα καλλιεργήσουν την ξένη γλώσσα σε πραγματικές συνθήκες και θα αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η συνεργασία πραγματοποιείται μεταξύ των σχολείων:

  1. Grunnskolinn a Isafirdi από την Ισλανδία
  2. Grotius College από την Ολλανδία
  3. DFSG Intellect από το Pleven της Βουλγαρίας
  4. 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα από την Ελλάδα
  5. Norgardenskolan από την Udevalla της Σουηδίας

Πραγματοποιήθηκε ήδη η προπαρασκευαστική συνάντηση των καθηγητών στην Ισλανδία που ήταν πολύ εποικοδομητική. Εκτός από οργανωτικά θέματα, ξεναγήσεις, ενημερώσεις κκ.λ.π. περιελάμβανε εργαστήριο με θέμα "Χρήση του Twinspace του έργου  'We live in a challenging word'". Η επιμόρφωση έγινε από την συντονίστρια της Ελλάδας. Επίσης οι καθηγητές παρακολούθησαν μαθήματα της ειδικότητάς τους.