Συμμετοχή του Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου της Αθήνας σε Πρόγραμμα Erasmus+

Με το εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας  προσωπικού ERASMUS+  ΚΑ1 με τίτλο «Σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη» οι Εκπαιδευτικοί και το Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό του Ειδικού ΓΕΛ Αθήνας  συμμετείχαν με επιτυχία σε δύο επιμορφωτικές συναντήσεις του Προγράμματος  στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018, στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)  και στις 7 έως και 14 Οκτωβρίου 2018 στη Βαρκελώνη (Ισπανία).

Στις συγκεκριμένες συναντήσεις οι εκπαιδευτικοί :

  • αποκτούν επιπλέον επιστημονικές γνώσεις στο αντικείμενο της Ειδικής αγωγής
  • εμβαθύνουν σε τομείς όπως η θεραπεία μέσω τέχνης στην Ειδική Αγωγή
  • συντελούν στη διάχυση των γνώσεων στο σχολείο, στους μαθητές μας, στους συναδέλφους μας
  • επικοινωνούν και ανταλλάσσουν απόψεις με τους συναδέλφους των άλλων χωρών της Ευρώπης
  •  διαμορφώνουν στρατηγικές συμπράξεων με Ευρωπαϊκά σχολεία Ειδικής Αγωγής.
  • Το σχέδιο έχει διάρκεια 24 μήνες  (1/6/2018-31/5/2020).

Στιγμιότυπά από τις μέχρι τώρα δράσεις του προγράμματος: