Το 53ο ΓΕΛ Αθηνών συμμετέχει στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Athens Eco Schools (Βερολίνο-Αθήνα)

ΤΟ 53ο ΓΕΛ Αθηνών συμμετέχει από φέτος, μαζί με άλλα σχολεία, στην υλοποίηση του καινοτόμου Προγράμματος «Σχολεία ανοιχτά στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας, 2017-2019 (Βερολίνο-Αθήνα)», το οποίο οργανώνουν ο Δήμος Αθηναίων, ο «Άνεμος Ανανέωσης», η Γερμανική Πρωτοβουλία πολιτών «Σεβασμός στην Ελλάδα» και το γερμανικό "Ανεξάρτητο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Θεμάτων (UfU)". Ο μεγάλος στόχος που θέτουμε είναι, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που εμπλέκουν την πλειοψηφία των μαθητών του σχολείου, να περιορίσουμε τη σπατάλη ενέργειας στο σχολικό κτίριο και, με τον τρόπο μας, να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των φυσικών πρώτων υλών του πλανήτη μας.