Το ιστολόγιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο

Τα ιστολόγια που μπορούν να δημιουργήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές στην υπηρεσία ιστολογίων του ΠΣΔ (https://blogs.sch.gr) μπορούν να αξιοποιηθούν και ως εκπαιδευτικά εργαλεία, πέρα από τη συνήθη χρήση τους για έναν προσωπικό ή ομαδικό ιστότοπο αρθρογραφίας. Το ιστολόγιο ως πίνακας ανακοινώσεων, ως μέσο καθοδήγησης με την ανάρτηση οδηγιών, ως μέσο παρότρυνσης για προβληματισμό και διάλογο, ως συνεργατικό εργαλείο και ως μέσο δημοσιότητας είναι μερικές ενδεικτικές προτάσεις αξιοποίησης των ιστολογίων στη διδασκαλία.

Τα ιστολόγια που μπορούν να δημιουργήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές στην υπηρεσία ιστολογίων του ΠΣΔ  (https://blogs.sch.gr)  μπορούν να αξιοποιηθούν και ως εκπαιδευτικά εργαλεία, πέρα από τη συνήθη  χρήση τους για έναν προσωπικό  ή ομαδικό  ιστότοπο αρθρογραφίας.  Στις γραμμές που ακολουθούν  θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε  μερικές  ενδεικτικές προτάσεις  αξιοποίησης των ιστολογίων στη διδασκαλία.

Ιστολόγιο αντί για πίνακα ανακοινώσεων

notice-boardΤα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένας εναλλακτικός ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων. Εκεί μπορείτε να καταχωρήσετε όλη την πληροφορία που σχετίζεται με τα μαθήματα σας. Ενδεικτικά θα μπορούσε να αναρτάται ο χρονοπρογραμματισμός του μαθήματος, ασκήσεις και ειδοποιήσεις για την παράδοση τους, προτεινόμενη βιβλιογραφία, ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες για τους γονείς κ.λπ. Μία σημαντική διαφορά των Iστολογίων από τους πίνακες ανακοινώσεων είναι ότι τα πρώτα παρέχουν τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών-γονέων, κάτι το οποίο δεν παρέχεται από τους κλασικούς πίνακες ανακοινώσεων. Οι μαθητές μπορούν να δημοσιεύσουν τα σχόλιά τους και τις παρατηρήσεις τους και να προτείνουν ιδέες, ως μέσο αποδοτικότερης διδασκαλίας.

Ιστολόγιο ως μέσο καθοδήγησης με την ανάρτηση οδηγιών

homeworkΤα Ιστολόγια είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία καθοδήγησης για τους μαθητές –και τους γονείς τους- που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις ασκήσεις τους και χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Μπορείτε να αναρτήσετε πληροφορίες, εξηγήσεις και επιπλέον παραδείγματα για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να αποφύγουν πιθανή σύγχυση και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις ασκήσεις τους. Επίσης, μπορείτε να αναρτήσετε υπερσυνδέσμους σε πηγές πληροφοριών που σχετίζονται με τις εργασίες, όπως on-line λεξικά, χάρτες, πίνακες και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο έχετε τη δυνατότητα να κεντρίσετε το ενδιαφέρον των μαθητών σας και να τους δώσετε ερείσματα για περαιτέρω μελέτη.

Ιστολόγιο ως μέσο παρότρυνσης για προβληματισμό και διάλογο

dialogueΤο ιστολόγιο είναι ένας ωραίος τρόπος να ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να προβληματιστούν ζητώντας τους να καταγράψουν τις απόψεις τους σε ερωτήματα κρίσεως, τα σχόλια τους σε δημοσιευμένα στον τύπο άρθρα, τις ιδέες τους για θέματα που συζητήθηκαν στην τάξη κ.λπ. Μέσω του ιστολογίου οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα εκτός από την καταγραφή της προσωπικής τους άποψης να εμπλακούν σε διάλογο με τους συμμαθητές τους ο οποίος μπορεί να συνεχιστεί εκτός της σχολικής τάξης.

 

 

Ιστολόγια ως συνεργατικά εργαλεία

collaborationΜε τα ιστολόγια είναι πιο εύκολο να ωθήσετε τους μαθητές στη συνεργατική και αθροιστική εκμάθηση. Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να αναλάβουν τμήματα μιας εργασίας. Στη συνέχεια κάθε ομάδα εργασίας παρουσιάζει την πρόοδο της δουλειάς της στο ιστολόγιο περιμένοντας σχόλια και διορθώσεις. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές και δίνουν και παίρνουν γνώση - υλικό από τις υπόλοιπες ομάδες της τάξης.

Ιστολόγια ως τόποι δημοσιότητας

boardΤα ιστολόγια μπορούν να λειτουργήσουν ως τόποι δημοσιότητας των εργασιών της τάξης. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έχουν στη διάθεση τους επιτυχημένα παραδείγματα άλλων εργασιών αλλά και διορθώσεις, σχόλια και προσθήκες στις δικές τους εργασίες. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ωθήσετε τους μαθητές σας να φτιάξουν το δικό τους ιστολόγιο και να φιλοξενήσουν εκεί όλες τις εργασίες τους, όλες τις δραστηριότητες στις οποίες έχουν συμμετάσχει και τα βραβεία που έχουν πάρει, ουσιαστικά θα έχετε καθοδηγήσει τους μαθητές να φτιάξουν τον ηλεκτρονικό τους φάκελο (e-portfolio) από τον οποίο θα διαφαίνεται η πρόοδος του κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου.

Οι παραπάνω τρόποι δεν είναι μοναδικοί, κάθε ένας από εσάς μπορεί να εντάξει τα ιστολόγια του ΠΣΔ στην παιδαγωγική πράξη με όποιον τρόπο π
ροτιμά. Ο στόχος πάντα είναι να δώσει στους μαθητές αφορμές για αυτόνομη μάθηση και δημιουργία κουλτούρας διαλογικής συνεργασίας, στοιχεία που αποτελούν θεμελιώδη συστατικά για την εξέλιξη των ανθρώπων και της κοινωνίας.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τη δημιουργία ιστολογίων μέσω της υπηρεσίας του ΠΣΔ https://blogs.sch.gr