Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας συμμετέχει με Πρόταση στον Διαγωνισμό Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Digital Gov Awards) 2023

Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,

Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας

Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, 23 Μαρτίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας συμμετέχει στον Διαγωνισμό Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Digital Gov Awards) για το έτος 2023 που διοργανώνεται με στόχο την βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Η νέα ιδέα/καινοτόμος δράση έχει τίτλο: ‘’e-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.: Ψηφιακές Λειτουργίες Δικτύου Ανατροφοδότησης/Κοινότητας Μάθησης ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. & Σ.Δ.Ε.Υ./Ε.Δ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας με την εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me. Ένα συνεργατικό Εγχείρημα Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Υ.ΠΑΙ.Θ.’’ (Φεβ. ‘23/αριθμ. 223) και εντάσσεται στην κατηγορία <καλύτερη ιδέα> για τον Θεματικό Άξονα ‘Παιδεία και Πολιτισμός’.

Ανελήφθη από αρχικό στάδιο ως ιδέα, εθελοντικά, από τον υπεύθυνο και δημιουργό/διαχειριστή της δημόσιας κυψέλης συνεργασίας {αναγνωριστικό kesyait, εκπ/κή πλατφόρμα e-me} με πειραματική λειτουργία, κ. Χαμπεσή Κωνσταντίνο (Εκπαιδευτικό Β'/θμιας Εκπ/σης κλ. ΠΕ83 μαθήματος Τεχνολογίας) ενώ πτυχές της εγκρίθηκαν/υιοθετήθηκαν και συμπληρώνονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δρ. Ρισβά Κ. Αθανάσιο (Εκπ/κό Α'/θμιας Εκπ/σης κλ. ΠΕ70 Δασκάλων) για τη Διάχυση από την Ολομέλεια στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) του Νομού μας, σε όλη την Εκπαιδευτική Κοινότητα Ελλάδας & Ομογένειας. Ευχαριστούμε την ομάδα υποστήριξης της e-me του Ψηφιακού Σχολείου (Ι.Τ.Υ.Ε. ‘Διόφαντος’) για την επικοινωνία. Οι Μέλισσες μιας Κυψέλης θα συμβολίζουν πάντα άλλωστε αυτή την επικοινωνία και τη συνεργασία με μια μοναδική ισότιμη σχέση..

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών, αλλά και γενικότερα η ανάπτυξη δράσεων που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Παράλληλα η επιβράβευση λειτουργών, που με ενέργειες και ιδέες έχουν συμβάλει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης και στη Βελτίωση της Παροχής Δημοσίων Υπηρεσιών προς τους Πολίτες.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης και τις θεματικές είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:  https://mindigital.gr/archives/3361