Το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου γιορτάζει τις … Erasmus Days 2020

Erasmusdays στο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου
Η Ευρώπη χρειάζεται κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, που επιτρέπουν στους πολίτες τους να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη δημοκρατική ζωή. Η εκπαίδευση, αποτελεί κλειδί για την προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατανόησης και της αίσθησης των πολιτών ότι ανήκουν σε μία κοινότητα. Σ’ αυτή την κατεύθυνση τα προγράμματα Erasmus+ αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών στον τομέα της εκπαίδευσης.
Στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, η Ευρώπη και τα προγράμματα Erasmus γιορτάζουν ….. Το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου, στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε διάφορες δραστηριότητες διάχυσης για τα προγράμματα που τρέχουν φέτος στο σχολείο. Η διάχυση περιλάμβανε τη δημιουργία αφισών και φυλλαδίων με πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα και ενημέρωση μαθητών (αφιερώθηκε 1 ώρα του προγράμματος σε όλα τα τμήματα), γονέων (ενημερώθηκαν μέσω email ), της Ρεθεμνιώτικης κοινωνίας (μέσω σχετικού άρθρου) αλλά και όλης της κοινότητας (με ανάρτηση της δράσης στην ιστοσελίδα του σχολείου). Έγινε επίσης ενημέρωση στους φοιτητές που έχουν έρθει για πρακτική στο σχολείο μας, ενώ πραγματοποιήθηκε και online event μέσω της πλατφόρμα etwinning μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών των συνεργαζόμενων σχολείων. Τέλος δημιουργήθηκε online πίνακας ανακοινώσεων (padlet) με σχόλια για τη μέρα αυτή.
Συγκεκριμένα το σχολείο κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020 ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα Erasmus που είχε ξεκινήσει τρία χρόνια πριν και αποφάσισε να συμμετέχει σε τέσσερα νέα προγράμματα τα οποία υλοποιήθηκαν κανονικά μέχρι το Μάρτιο του 2020 οπότε λόγω των ειδικών συνθηκών μπήκαν σε αναστολή και θα συνεχιστούν εξ αποστάσεως το σχολικό έτος 2020 – 2021 με βάση τις έως τώρα συνθήκες. Επίσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021 το σχολείο συμμετέχει σε ένα καινούριο πρόγραμμα Erasmus που έχει ήδη ξεκινήσει διαδικτυακά.
Αναλυτικά τα προγράμματα που τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη στο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου είναι τα εξής:
Shaping Young Europeans’ Future through Drama
Έξι ευρωπαϊκά σχολεία (από Βουλγαρία/συντονίστρια, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Ελλάδα και Γερμανία) συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και ενώνονται γύρω από την ιδέα ότι το θέατρο μπορεί να είναι η συντομότερη διαδρομή για τη διαμόρφωση του μέλλοντος των νέων Ευρωπαίων, στην προώθηση της ανοιχτής εκπαίδευσης και της καινοτομίας και στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της ευαισθητοποίησης και της ενεργού στάσης
απέναντι στα παγκόσμια προβλήματα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν σε 11 εργαστήρια για να μάθουν πώς θα ενσωματώσουν διάφορες μορφές θεατρικών τεχνικών (π.χ. παντομίμα, αυτοσχεδιασμός, παιχνίδι ρόλων σε διάφορα μαθήματα του σχολείου. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε 21 θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, τρεις διαγωνισμούς, flash mobs, θα φτιάξουν φυλλάδια, αφίσες, πολύγλωσσο λεξικό φιλίας κ.α.
Η πρώτη συνάντηση μάθησης/κατάρτισης/διδασκαλίας έγινε στις 16-22/12/2019 στο Kazanlak της Βουλγαρίας, όπου 5 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί παρουσίασαν μεταξύ άλλων την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη. Η δεύτερη συνάντηση έγινε στις 2-8/2/2020 στην Ισπανία με θέμα την εξερεύνηση της κουλτούρας των εταίρων χωρών μέσα από το θέατρο, όπου παρουσιάστηκε από μαθητές και εκπαιδευτικούς σε παράσταση μια Ισπανική εκδοχή του Δον Ζουάν. Ακολουθούν την επόμενη σχολική χρονιά 2020 – 2021 οι επισκέψεις στην Ιταλία, στην Πολωνία, στο Ρέθυμνο και στη Γερμανία με θέμα τους παγκόσμιους στόχους των Ηνωμένων Εθνών.

«Democracy Matters – Human rights the pillars of democracy”


Το πρόγραμμα είναι μια στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα σε έξι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από Γερμανία (συντονίστρια χώρα), Ελλάδα, Ιταλία, Β. Ιρλανδία, Τσεχία και Νορβηγία. Πραγματεύεται τη σχέση των ανθρωπίνων / ευρωπαϊκών δικαιωμάτων με τη δημοκρατία και στοχεύει στη διαμόρφωση της ιδιότητας του πολίτη με τη διάσταση της ενεργής κοινωνικής παρέμβασης και της συλλογικής δράσης που εξασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο της εξουσίας. Κάποια παραδοτέα του σχεδίου είναι: δημοσκοπήσεις κοινής γνώμης σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες σχετικά με την πρακτική και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκπαιδευτικά σενάρια/ παιδαγωγικό υλικό, και έξι φιλμς, όπου το καθένα επικεντρώνεται στην ιστορία και την πραγματικότητα ενός διαφορετικού δικαιώματος.
Στη φιλοσοφική θεμελίωση των δικαιωμάτων, επικεντρώθηκε η διοργάνωση της πρώτης συνάντησης της σύμπραξης στο Ρέθυμνο από 20 έως 24 Οκτωβρίου 2019, με συμμετοχή, 40 μαθητών και 10 καθηγητών από τις εμπλεκόμενες χώρες. Στο Nuertingen της Γερμανίας πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση (2-6/12/2019), με θέμα την ελευθερία του τύπου και συμμετοχή 4 μαθητριών και 2 καθηγητών του σχολείου μας. Συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες δραστηριότητες- μάθησης- κατάρτισης διδασκαλίας, με θεματικές το δικαίωμα στην ελευθερία συνάθροισης και έκφρασης γνώμης, την ελευθερία της θρησκείας, το δικαίωμα της ακεραιότητας και τα δικαιώματα σε σχέση με το περιβάλλον, που θα πραγματοποιηθούν είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης, σε συνεργασία με τα σχολεία της Τσεχίας, της Β. Ιρλανδίας, της Ιταλίας και της Νορβηγίας.

VR IN SCHOOL EDUCATION
Θεωρώντας τις εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας ως μαθητο-κεντρική στρατηγική και μαθησιακή πρακτική με θετικά αποτελέσματα το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα VR IN SCHOOL EDUCATION. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν έξι εταίροι/οργανισμοί από τέσσερα κράτη μέλη της Ε.Ε. Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο), Escola Secundaria Domingos Rebelo (Πορτογαλία), Λύκειο Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος» (Κύπρος), BOLT Virtual Services and Productions (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο Πειραιά- Κέντρο Ερευνών (Ελλάδα), Ecole Europeenne D’Ixelles (Βέλγιο).
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση μαθητών και καθηγητών με την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας (VR) και την παιδαγωγική αξιοποίησή της στην εκπαίδευση. Το παιχνίδι Εικονικής Πραγματικότητας στο οποίο θα συμμετάσχουν οι μαθητές, αφορά την ψηφιακή προσομοίωση Συμβουλίου Νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου οι συμμετέχοντες θα εκφράσουν την άποψη τους και θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις στα εξής θέματα: Ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Σχολικός εκφοβισμός και διαδικτυακός εκφοβισμός, Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον πολυπολιτισμικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και Δικαιώματα, Περιβαλλοντική Συνείδηση, Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κυκλική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες. Μ΄ αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ταυτότητάς τους ως ενεργών ευρωπαίων πολιτών.

DIMAS - Digital Marketing at Secondary schools
Βασικός σκοπός είναι η εκπόνηση ενός πλάνου ώστε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αποκτήσουν νέες επιχειρηματικές ικανότητες με την εισαγωγή δεξιοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ. Οι εταίροι – συνεργάτες του προγράμματος είναι: Η MyDocumenta, μία ισπανική μικρομεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, Βαρκελώνη ως συντονιστής, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Περιφερειακή Εκπαίδευση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, το 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, HEA (Halsingland Education Association) Σουηδία, ies dos mares, Βαλένθια Ισπανία, Mas Camarena, Μούρθια Ισπανία
Μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της MyDocumenta στην Βαρκελώνη, η πρώτη συνάντηση των συνεργατών του προγράμματος, στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2019, όπου έγινε η αρχική γνωριμία και έγινε αναλυτική παρουσίαση των απαιτήσεων του προγράμματος και των ρόλων και των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Επίσης στη στη Βαρκελώνη, πραγματοποιήθηκε, από τις 19 έως 21 Φεβρουαρίου 2020, τριήμερη εκπαίδευση των εταίρων σε ψηφιακά εργαλεία στην δημιουργία μιας συνεργατικής και καινοτόμου μεθοδολογίας με την χρήση ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου. Τέλος κάθε μήνα, πραγματοποιείται μία «συνάντηση» εξ αποστάσεως, όπου γίνεται ανταλλαγή απόψεων, συζήτηση και προγραμματισμός των ενεργειών που πρέπει να γίνουν.
Για την επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021 σχεδιάζονται η υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλάκιο (e-portofolio) για την παράθεση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ που αναπτύσσει ένας μαθητής. Επίσης πιλοτική εφαρμογή ενός μικρού μέρους (1-2 ώρες) του προγράμματος σπουδών που αναπτύχθηκε και τέλος ενσωμάτωση δύο ενοτήτων (διάρκειας 12 ωρών συνολικά) του προγράμματος σπουδών, στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών της κάθε χώρας και του κάθε σχολείου.

LET US SAIL TOGETHER!
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη φετινή σχολική χρονιά Σεπτέμβριο του 2020 και θα διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο του 2022. Ο στόχος του προγράμματος είναι να κάνει τους μαθητές ευαισθητοποιημένους πολίτες της Ευρώπης που θα αγωνιστούν ενάντια στη ρύπανση των θαλασσών και θα αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση για υγιείς, καθαρές και παραγωγικές θάλασσες. Οι μαθητές των έξι σχολείων – εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ζουν δίπλα στη θάλασσα, ταξιδεύουν και εξερευνούν τις διαφορετικές ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, της Μεσογείου, της Θάλασσας του Μαρμαρά, της Αδριατικής Θάλασσας, του Ατλαντικού Ωκεανού και θα βρουν λύσεις στα προβλήματα θαλάσσιου περιβάλλοντος αφού πραγματοποιήσουν επιστημονική έρευνα και παράξουν συγκεκριμένα ψηφιακά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα. Οι συμμετέχοντες θα προετοιμάσουν αναφορές και παρουσιάσεις, θα συγκρίνουν τα στοιχεία και θα ανακαλύψουν τα αδύνατα και ισχυρά σημεία κάθε εταίρου, θα μοιραστούν τις καλές πρακτικές τους.
Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: Grubbeskolan, Σουηδία (Συντονιστής), III.gimnazija Split (Κροατία), Agrupamento de Escolas de Aveiro (Πορτογαλία), Horduvallaskoli (E10158145, Ισλανδία), Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο), HAYRULLAH KEFOGLU ANADOLU LISESI (Τουρκία). Οι θεματικές ενότητες που θα διαπραγματευτούν είναι: Κλιματική αλλαγή και υπερθέρμανση του πλανήτη, εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και φαινόμενο του θερμοκηπίου, θαλάσσιες προστατευμένες περιοχές και παραθαλάσσιος τουρισμός, αειφορία για την προστασία των ωκεανών, θαλάσσια ασφάλεια και ρύπανση.

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και το πρόγραμμα S(t)imulating European Identity (EUSId) που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε ήδη τον Φεβρουάριο του 2020 με πολύ καλά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα αυτό είχε ως στόχο να βοηθήσει εφήβους από πέντε χώρες της Ε.Ε να αναπτύξουν ευρωπαϊκή ταυτότητα και συνείδηση βασισμένη στην πολυπολιτισμικότητα, στην ανοχή και στη συνεργασία, μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν τις δημοκρατικές διαδικασίες. Οι δραστηριότητες του προγράμματος επικεντρώθηκαν στην προσομοίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των 5 κύριων κοινοτικών οργάνων, μέσα από τοπικές προσομοιώσεις που έγιναν από μαθητές στα σχολεία των χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Οι χώρες που συμμετείχαν και που ανέλαβαν και τις αντίστοιχες προσομοιώσεις ήταν Λετονία - Απρίλιος 2018 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Πυρηνική Ενέργεια, Φινλανδία - Οκτώβριος 2018 Συμβούλιο των Υπουργών- GMO, Αζόρες– Απρίλιος 2019 Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μπλέ ανάπτυξη, Ρουμανία – Οκτώβριος 2019 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο – Brexit, Ρέθυμνο – Φεβρουάριος 2010, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Πολιτιστική κληρονομιά.
Όλα τα παραπάνω προγράμματα ξεκίνησαν την προηγούμενη σχολική χρονιά 2019 – 2020 και βρίσκονται σε εξέλιξη. Δυστυχώς από το Μάρτιο του 2020, εξαιτίας των συνθηκών που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε τις δραστηριότητες και να περιοριστούμε σε διαδικτυακές συναντήσεις, προσπαθώντας να αναπροσαρμόσουμε τις δράσεις μας. Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, τη φετινή σχολική χρονιά 2020 – 2021, θα συνεχιστούν τα προγράμματα εξ΄ αποστάσεως, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, καθώς από το Υπουργείο Παιδείας έχει απαγορευτεί οποιαδήποτε μετακίνηση. Κάποια απ’ αυτά ίσως πάρουν και μια μικρή παράταση. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, γιατί οι εξ’ αποστάσεως δραστηριότητες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις «δια ζώσης». Έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις δράσεις μας, καθώς τα οφέλη είναι πολλαπλά για όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς και μακροπρόθεσμα για την ευρύτερη κοινότητα των Ευρωπαίων πολιτών.