Υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning από το Γυμνάσιο Κλεινών

Tο eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.

Το τρέχον σχολικό έτος το Γυμνάσιο Κλεινών υλοποιεί δύο ευρωπαϊκά  έργα  eTwinning:

  1. Το «Let's get ready for Olympic Games Paris 2024!» που υλοποιείται σε συνεργασία με το γαλλικό σχολείο La Haie Griselle στοχεύει όχι μόνο στη γνωριμία των μαθητών με τα ολυμπιακά αθλήματα, αλλά και στην προώθηση του ολυμπιακού ιδεώδους. Υπεύθυνες καθηγήτριες για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η κα Σιάπα Χριστίνα (ΠΕ06) και η κα Σοβιτσλή Αγάπη (ΠΕ02)
  2. Το “What stands the test of time” που υλοποιείται σε συνεργασία με άλλα 22 σχολεία από διάφορες χώρες της Ευρώπης εστιάζει σε ό,τι είναι χαρακτηριστικό για μια συγκεκριμένη περιοχή και παρουσιάζει τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων και του συγκεκριμένου στοιχείου μέσα στον χρόνο (παρελθόν, παρόν, μέλλον). Υπεύθυνη καθηγήτρια για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η κα Σοβιτσλή Αγάπη (ΠΕ02)