Επικαιροποίηση πληροφοριών του ιστοτόπου σας στον κατάλογο του ΠΣΔ

O Κατάλογος μονάδων της εκπαίδευσης και ιστοτόπων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου www.sch.gr, είναι διαθέσιμος στο  https://www.sch.gr/sites/ και περιέχει τόσο τα στοιχεία εκπαιδευτικών μονάδων όσο και τους ιστοτόπους σχολείων - μονάδων και εκπαιδευτικών που φιλοξενούνται στο ΠΣΔ. Συγκεκριμένα, περιέχονται ιστότοποι από:

  • την υπηρεσία φιλοξενίας ιστοτόπων του ΠΣΔ
  • την υπηρεσία Εκπαιδευτικών κοινοτήτων και Ιστολογίων blogs.sch.gr
  • την υπηρεσία περιοδικών schoolpress.sch.gr

sch sites01

Διαχωρίζεται στους παρακάτω ενότητες, με δυνατότητες επιλογής,  βάσει γεωγραφικών και θεματικών κατηγοριών και δυνατότητα αναζήτησης.

  1. Κατάλογο των σχολικών και διοικητικών μονάδων, προβολής στοιχείων για κάθε μία από αυτές και διασύνδεσης της με το maps.sch.gr για την προβολή της γεωγραφικής θέσης.
  2. Κατάλογο με τους ιστότοπους/ιστολόγια/περιοδικά των μονάδων
  3. Κατάλογο με τους ιστότοπους/ιστολόγια/περιοδικά εκπαιδευτικών στο Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (δεν περιέχονται προσωπικά στοιχεία).

Oι εκπαιδευτικοί και οι μονάδες  μπορούν να ορίσουν στον πίνακα ελέγχου https://my.sch.gr:

  • Τον τίτλο και την περιγραφή με την οποία επιθυμούν να εμφανίζεται ο κάθε ιστότοπος τους στον ως άνω κατάλογο.
  • Τις θεματικές ενότητες που αφορούν ή στις οποίες θεωρεί ότι εντάσσεται το περιεχόμενο του ιστότοπου του
  • Την εμφάνιση ή όχι του ιστοτόπου στο κατάλογο.
  • Τα σχολεία και άλλες μονάδες μπορούν να καθορίσουν τον βασικό ιστότοπο τους.

Σας καλούμε να ενημερώσετε τα ως άνω στοιχεία με σκοπό την πληρέστερη προβολή του ή των ιστοτόπων σας στην πύλη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Περισσότερα: