Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Φιλοξενία ιστοσελίδων

Φιλοξενία ιστοσελίδων

Ευρετήριο

 1. Φιλοξενία ιστοσελίδων
 2. Οδηγίες
 3. Όροι χρήσης

altΗ υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν και να συντηρήσουν εύκολα την ιστοσελίδα τους στον Παγκόσμιο Ιστό.


Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω της πύλης (http://www.sch.gr) και παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:


 • Όνομα χώρου (Domain Νame (DNS)) κάτω από το domain sch.gr και virtual web host για κάθε μονάδα
 • Ενεργοποίηση από τον χρήστη των επιθυμητών ονομάτων στην περιοχή mysch.gr
 • Φιλοξενία άλλων ονομάτων χώρου
 • Φιλοξενία στατικών σελίδων HTML
 • Φιλοξενία δυναμικών ιστοσελίδων php
 • Φιλοξενία δυναμικών ιστοσελίδων τεχνολογίας Microsoft (asp, asp .net)
 • Υποστήριξη βάσεων δεδομένων mysql
 • Υποστήριξη βάσεων δεδομένων Microsoft SQL (MS SQL)
 • Διαχείριση της βάσεων δεδομένων από web περιβάλλον μέσα από τη δικτυακή πύλη (Επιλογή "mySch")
 • Μεγάλος χώρος φιλοξενίας για τις σχολικές και διοικητικές μονάδες (1.000 ΜΒ)
 • Δυνατότητα επιπλέον χώρου αν ο πιο πάνω χώρος εξαντληθεί.
 • Έλεγχος από antivirus κατά τη δημοσίευση ιστοσελίδων και περιοδικός έλεγχος καθημερινά (Νέο χαρακτηριστικό)
 • Καθημερινό στιγμιότυπο του δικτυακού σας τόπου (Snapshot) με τα στιγμιότυπα να διατηρούνται (backup) για ένα μήνα (Νέο χαρακτηριστικό)
 • Εργαλεία αυτόματης κατασκευής ιστοσελίδων (iware - web page generator)
 • Προβολή των ιστοσελίδων από το ευρετήριο και τον θεματικό κατάλογο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Η υπηρεσία παρέχεται σε διοικητικές μονάδες, σχολεία και εκπαιδευτικούς.

Οι σελίδες κάθε μονάδας και χρήστη φιλοξενούνται :

 • Σε χώρο που παρέχεται στον διακομιστή του αντίστοιχου κόμβου του ΠΣΔ.
 • Στον διακομιστή που βρίσκεται στο σχολικό εργαστήριο (Σχολεία με εργαστήρια από το έργο "Μνηστήρες" ή άλλα σχολεία με διακομιστή www).

Η διεύθυνση ιστοσελίδων και τα υπόλοιπα στοιχεία σας έχουν γνωστοποιηθεί με σχετικό έντυπο μαζί με τα στοιχεία σύνδεσης της μονάδας σας. Γενικά είναι:

 1. Για Σχολικές ή Διοικητικές Μονάδες: Tο DNS όνομα της μονάδας πχ. (1dim-tripol.ark.sch.gr, dide.evr.sch.gr).
 2. Για τα γραφεία ΣΕΠ: DNS όνομα/grasep   
 3. Για τις σχολικές βιβλιοθήκες: DNS όνομα/library   
 4. Για τα μέλη του ΠΣΔ: http://users.sch.gr/όνομαχρήστη  
 5. Καινοτόμα προγράμματα ή εκπ/κες δραστηριότητες π.x http://1gym-thess.thess.sch.gr/etwinning

Η τοποθέτηση των σελίδων μπορεί να γίνει με : 

 • Χρήση του Oδηγού δημοσίευσης στο Internet της Microsoft
 • Με sftp ή ftp στο DNS όνομα του της μονάδας. Μπορείτε να χρησιμοποιείστε για τον σκοπό αυτό οποιοδήποτε πρόγραμμα sftp ή ftp, όπως το γνωστό CuteFTP ή άλλο
 • Να αποθηκεύστε τις σελίδες σας με χρήση του FrontPage Express
 • Να δημοσιεύστε τις σελίδες σας με χρήση οποιουδήποτε προγράμματος χρησιμοποεί το πρωτόκολλο sftp ή ftp για τον σκοπό αυτό
Όρια μεγέθους διαθέσιμου χώρου ιστοσελίδων σε MBytes
 
Κατηγορία Δημοσίευση ιστοσελίδων
Λογαριασμοί μονάδων 1000MB
Εκπαιδευτικοί 1000MB
Μαθητές Δεν διατίθεται

Ο διαθέσιμος χώρος μπορεί να αυξηθεί μετά από σχετικό αίτημα


 

Σελίδα 1 από 3 Όλες οι Σελίδες

 

Υπηρεσίες

Υποστήριξη Χρηστών
Σύνδεση στο ΠΣΔ
Πύλες και Ενημέρωση
Ηλεκτρονική Μάθηση
Υπηρεσίες συνεργασίας
Υπηρεσίες Επικοινωνίας
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπηρεσίες Video
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ψηφιακές υπογραφές
Ονοματολογία DNS
Ηλεκτρονικές κάρτες