Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Μαθητική Πύλη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Η συγκεκριμένη πύλη αποτελεί μία ξεχωριστή περιοχή ειδικά για τους μαθητές με σκοπό την ενθάρρυνση τους στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και του Διαδικτύου.

Μετάβαση

 

 

Έχει φιλική δομή και εμφάνιση, είναι προσβάσιμη από ΑΜΕΑ και οι μαθητές μπορούν να βρίσκουν σ? αυτή εκπαιδευτικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό υλικό καθώς και να έχουν προσωποποιημένη πρόσβαση (μόνο οι μαθητές του Γυμνασίου) σε υπηρεσίες του ΠΣΔ π.χ. email.


 

 

Υπηρεσίες

Υποστήριξη Χρηστών
Σύνδεση στο ΠΣΔ
Πύλες και Ενημέρωση
Ηλεκτρονική Μάθηση
Υπηρεσίες συνεργασίας
Υπηρεσίες Επικοινωνίας
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπηρεσίες Video
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ψηφιακές υπογραφές
Ονοματολογία DNS
Ηλεκτρονικές κάρτες