Συνέδριο με θέμα: Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση με έμφαση στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Το Υ.Ε.Π.Θ. διοργανώνει συνέδριο με θέμα : Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση με έμφαση στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Καμένα Βούρλα στις 29 και 30 Μαϊου 2003.

Το Υ.Ε.Π.Θ. διοργανώνει συνέδριο με θέμα : Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση με έμφαση στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Καμένα Βούρλα στις 29 και 30 Μαϊου 2003 στο ξενοδοχείο Γαλήνη

Το Συνέδριο περιλαμβάνει παράλληλες συνεδρίες και συζητήσεις ολομέλειας με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα σχετικά με Εκπαιδευτικό λογισμικό. Ψηφιακό Υλικό και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες βασισμένες στο δίκτυο.
Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υπό ένταξη χώρες και εμπειρογνώμονες σε θέματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο δικτυακό τόπο