Ολυμπιακή Εκεχειρία: Μια Διαρκής Πρόταση Ειρήνης. Συναδέλφωσης. Κατανόησης και Συνεργασίας των Λαών

Τα Γυμνάσια Αμμοχωρίου - Λαιμού και Υδρούσας Φλώρινας στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ του ΥΠΕΠΘ. πραγματοποιούν τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με θέμα:ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ: ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗΣ. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ.

Τα Γυμνάσια Αμμοχωρίου - Λαιμού και Υδρούσας Φλώρινας στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ του ΥΠΕΠΘ. πραγματοποιούν στην πόλη της Φλώρινας τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων (9.10.11 Μαϊου) με θέμα: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ: ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗΣ. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης
καθώς και την αφίσα της εκδήλωσης