Προτεινόμενα βιβλία για τους μαθητές Γυμνασίου

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού προτείνει βιβλία για μαθητές Γυμνασίου

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευρυτανίας προτείνει βιβλία για τους μαθητές Γυμνασίου ώστε να αξιοποιήσουν καλύτερα τον χρόνο τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε τον κατάλογο προτεινόμενων βιβλίων