Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Σκανδιναβία

Η Ελληνική Πρεσβεία Στοκχόλμης. το Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού καθώς και Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Στοκχόλμης διοργανώνουν διημερίδα με θέμα Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Σκανδιναβία

Η διημερία Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Σκανδιναβία διοργανώνεται στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2003 στην Στοκχόλμη.

Στόχοι της διημερίδας είναι να περιγραφεί και να αποτυπωθεί η σημερινή κατάσταση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Σκανδιναβία. να αποτιμηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες υπό το φως των νεότερων κοινωνικών εξελίξεων. των επιστημονικών ερευνών και των σύγχρονων προβληματισμών και να εξεταστούν οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες παροχής ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ώστε να διαμορφωθούν προτάσεις και προοπτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε τον δελτίο τύπου